Občina Slovenska Bistrica je bila uspešna na razpisu Javne  agencije RS za varnost prometa za najem prikazovalnika hitrosti “Vi vozite” in ga dobila v enoletno uporabo. Prikazovalnik hitrosti je postavljen na Ljubljanski cesti v Slovenski Bistrici. Na tem delu je namreč s spremembo prometne signalizacije hitrost omejena na 50 km/h.

Občina z različnimi dejavnostmi in ukrepi sodeluje pri zagotavljanju prometne varnosti, zato si želi, da bi čim več voznikov ravnalo v skladu s predpisi in ne bi prihajalo do prometnih nesreč. Eden izmed učinkovitih ukrepov je nameščanje prikazovalnikov hitrosti na delih cest, kjer prihaja do prekoračitev hitrosti. Hitrost vožnje je pomemben dejavnik prometne varnosti, ki je neposredno povezana z močjo trčenja in njegovimi posledicami in je hkrati povezana s tveganjem udeležbe v prometni nesreči, saj imajo vozniki pri visokih hitrostih manj časa za ustrezno reagiranje. Z opozarjanjem o hitrosti vožnje na prikazovalnikih Vi vozite želijo dolgoročno vplivati na voznike, da spremenijo svoj slog vožnje, in sicer da vozijo čim bolj defenzivno, umirjeno in da so pozorni na šibkejše udeležence v prometu.