Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Velenje je v sodelovanju z velenjskimi osnovnimi šolami in Vrtcem Velenje, razpisal likovni natečaj z naslovom Kresnička v prometu. Namenjen je bil učencem prve triade osnovni šol in starejšim skupinam otrok Vrtca Velenje. Namen razpisa je bil, da otroci preko likovnega ustvarjanja spoznavajo pomen kresničke in ostalih odsevnih teles. Učiteljice so jih seznanile tudi, kdaj moramo uporabljati odsevna telesa in kako jih pravilno uporabiti.   Na razpis smo prejeli 65 likovnih del. Komisija je izbrala 32 del, ki so razstavljena v avli MO Velenje. Na otvoritev razstave, ki je bila v četrtek, 7.3.2024, smo povabili nagrajence, učiteljice, vzgojiteljice, starše in člane SPV MO Velenje. Kulturni program so pripravili učenci in učitelji OŠ Antona Aškerca. Vse prisotne sta pozdravila  podžupanja Aleksandra Vasiljević in predsednik SPV MO Velenje Ivan Planinc. Oba sta poudarila pomen akcije Bodi viden, bodi previden in kakšen pomen imajo pri tem odsevna telesa. Nagrajencem pa iskreno čestitala. Predsednik SPV se je zahvalil osnovnim šolam in Vrtcu Velenje za dobro sodelovanje. Med gosti je bila tudi podžupanja Darinka Mravljak. Vsi nagrajenci so prejele nagrade Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, kresničke, barvice, čokolado in kape.

Prepričani smo, da smo to akcijo okrepili zavedanje pri otrocih, starših in širši javnosti kakšen pomen imajo odsevna telesa v cestnem prometu.

Vsem iskreno čestitamo.

Ivan Planinc

predsednik SPV MO Velnje