Svet za preventivno in vzgojo v cestnem prometu občine Preddvor je bil v letu 2019 uspešen na Javnem pozivu lokalnih skupnosti za sodelovanje pri razvijanju in pospeševanju preventivnih programov. Odobren je bil predstavitveni prometni program JUMICAR, ki se je izvajal v torek, 8. 9. 2020 na OŠ Matije Valjavca Preddvor. Otroci so pri teoretičnem delu pridobili znanja iz prometne vzgoje, na poligonu pa so se z avtomobili vključevali v različne prometne situacije. Učenci so bili nad izvedbo programa Jumicar nadvse zadovoljni saj je bilo poučno in zabavno.