Zavedamo se, da nevladne organizacije s svojimi člani  delujete na mednarodni, nacionalni in regionalni ravni, nepogrešljive pa ste tudi na lokalni ravni. Na teh ravneh uresničujete oziroma zadovoljujete interese in potrebe prebivalcev, združujete, opozarjate na nepravilnosti in na druge različne in inovativne načine s svojimi projekti izboljšujete prometno varnost v okolju, kjer delujete.

AVP ima že od leta 2010 vzpostavljeno sodelovanje z NVO. Eden od načinov je tudi sofinanciranje projektov  k povečevanju prometne varnosti preko javnega poziva, ki jih izvajajo NVO.

Tudi letos smo za vas tudi pripravili javni poziv, na katerega se lahko prijavite.

Več o tem, se nahaja v prilogah:

Javni poziv za sofinanciranje (pdf)

Obrazci in izjave (pdf)

Rok za oddajo prijav na javni poziv je 12 . april  2021.