Zavedamo se, da nevladne organizacije s svojimi člani delujete na mednarodni, nacionalni in regionalni ravni, nepogrešljive ste na lokalni ravni. Na teh ravneh uresničujete oziroma zadovoljujete interese in potrebe prebivalcev, združujete, opozarjate na nepravilnosti in na druge različne in inovativne načine s svojimi projekti izboljšujete prometno varnost v okolju, kjer delujete.

 

AVP ima že od leta 2010 vzpostavljeno sodelovanje z NVO. Eden od načinov je tudi sofinanciranje projektov k povečevanju prometne varnosti preko javnega poziva, ki jih izvajajo NVO.

Vabimo vas, da se s svojimi aktivnostmi povezanimi s prometno varnostjo prijavite na ta javni poziv. Več o tem se nahaja prilogah

Javni poziv

Priloga 1 – Obrazec za prijavo

Priloga 2 – Zaključno poročilo