Izvedba predavanja za starejše voznike – program SOŽITJE ZA VEČJO VARNOST V CESTNEM PROMETU

Dne 15.11.2022 je Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Maribor izvedel predavanje za starejše voznike v okviru projekta »Sožitje za večjo varnost v cestnem prometu«. Predavanje je bilo organizirano v sodelovanju z Javno agencijo RS za varnost v cestnem prometu in Društvom upokojencev Tabor Maribor. Udeležencem so bili predstavljeni dejavniki tveganja pri starejših voznikih. Tematsko je bila predstavljena hitrost in njen vpliv na varnost v prometu, predstavljen Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, predvsem novosti pravilnika., predstavljena je bila tudi pravilna vožnja skozi krožišča, pri kateri imajo starejši vozniki kar nekaj težav. Sledila je predstavitev varne vožnje po avtocesti in hitri cesti ter praktično svetovanje o zdravstvenih kriterijih.  Na koncu predavanj je potekala debata o prometnih ureditvah na splošno in predlogih za izboljšave cestne infrastrukture, ki jo uporabljajo starejši udeleženci v cestnem prometu.

SPV v CP MO Maribor