Dne 27.5.2023 bo na površinah Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica, Kidričeva ulica 36, 5000 Nova Gorica ter Dijaškega doma Nova Gorica, pod pokroviteljstvom župana Občine Nova Gorica, ter v soorganizaciji Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Nova Gorica, Osnovne šole Frana Erjavca, Dijaškega doma Nova Gorica in Javne agencije RS za varnost prometa, potekalo XXX. Državno tekmovanje "Kaj veš o prometu".

V skladu z navedenim objavljamo končne informacije glede izvedbe tekmovanja, program tekmovanja, skico tekmovalnih površin in tudi sam razpis, iz katerega so razvidna vsa točkovanja.

Informacije (pdf)

Razpis (pdf)