Javna agencija RS za varnost prometa v skladu s pristojnostmi in predpisi vsako leto podeljuje priznanja Svečana listina, ki jih prejmejo posamezniki in organizacije za viden prispevek k večji prometni varnosti.

Tudi za leto 2019 bomo podelili priznanja pri čemer morajo ti predlogi biti potrjeni na Svetu AVP. Komisija za priznanja je svoje predloge posredovala že konec novembra, sedaj pa jih morajo obravnavati in potrditi na Svetu AVP.

Vse predlagatelje in prejemnike bomo nato osebno obvestili.