(Ljubljana, 15. september 2020) Jutri se pričenja Evropski teden mobilnosti, ki bo potekal do 22. septembra. Tradicionalna evropska pobuda spodbuja k uvedbi in promociji trajnostnih prometnih ukrepov in se zaključi z Dnevom brez avtomobila. Letošnja sporočila so v ospredje postavila potovanja z manj onesnaževanja, pozivi pa so namenjeni izbiri čistejšega načina prevoza pod skupnim sloganom »Mobilnost brez emisij za vsakogar« (»Zero-Emmission Mobility for All«). Cestni motorni promet je tudi v Sloveniji eden večjih onesnaževalcev okolja. Zaradi številnih omejitev v luči epidemije novega koronavirusa bo letos Evropski teden mobilnosti potekal s prilagojenim naborom prireditev, po podatkih Ministrstva za infrastrukturo, ki je nosilec projekta, bo z različnimi aktivnostmi sodelovalo 78 občin. Sočasno poteka tudi kampanja »Nič smrtnih žrtev na evropskih cestah« oz. projekt EDWARD (Every Day without a Road Death), ki jo podpira in z ozaveščevalnimi aktivnostmi spodbuja tudi Agencija za varnost prometa.

Po vsej Evropi med 14. in 18. septembrom 2020 pod skupnim sloganom Nič smrtnih žrtev na evropskih cestah potekajo aktivnosti v okviru projekta EDWARD. Projekt EDWARD se je začel leta 2016 kot Evropski dan brez smrtnih žrtev v cestnem prometu (European Day without a Road Death), organizira pa ga Tispol, evropska zveza prometnih policij. V letu 2020 se je projekt razvil v slogan »Vsak dan brez smrtnih žrtev v cestnem prometu« in je tokrat posvečen ozaveščanju o prometni varnosti vseh poklicnih voznikov in vseh zaposlenih, ki znotraj delovnega časa uporabljajo službena vozila v službene namene. Projekt EDWARD tako opozarja, da je možnost, da bo posameznik zadel na loteriji 1:45.000.000, možnost, da bo med opravljanjem dela (kot poklicni voznik ali kot uporabnik službenega vozila v službene namene) udeležen v prometni nesreči, pa 1:500. Več podrobnosti tukajEvropski svet za varnost prometa ocenjuje, da je kar 40 % smrtnih žrtev na cestah po Evropi povezanih z opravljanjem dela (v to se všteva tudi prihod na delo/odhod z dela). V primerjavi z vsemi drugimi delovnimi aktivnostmi je ta odstotek bistveno višji, kot pri drugih aktivnostih, povezanih z delom, pri katerih se zaposleni med delom lahko poškodujejo ali izgubijo življenje.

Posebna pozornost je v času Evropskega tedna mobilnosti namenjena vrtcem, osnovnim in srednjim šolam, saj bi bil delež mladih, ki v šolo hodijo ali kolesarijo, lahko bistveno višji, kar nakazujejo tudi raziskave, ki so jih opravile nekatere šole. Ob tem Agencija za varnost prometa izpostavlja izjemno pomemben vidik prometne varnosti, saj so pešci in kolesarji med najbolj ranljivimi udeleženci v prometu. Precej šol in vrtcev v tem času posveti posebno pozornost vsebinam s področja prometne vzgoje, varnosti in mobilnosti v prometu. V podporo pri teh aktivnosti ali v pedagoškem procesu lahko učitelji uporabijo video vsebine, ki jih je pripravila Agencija za varnost prometa.  Agencija je pripravila tudi spletno učilnico za učitelje in učence, kjer lahko dostopajo do različnih gradiv, ki so v pomoč pri izvajanju prometne vzgoje. Za učence prve triade je na voljo tudi učno gradivo za spodbujanje varne mobilnosti otrok z naslovom Učenec pešec. Vsebine so namenjene osvajanju prometnih pravil in pojmov s področja prometa, razumevanju pomena vidnosti pešcev, različnih prometnih situacij v različnih vremenskih razmerah, spoznavanju varnejše poti v šolo. V spletni učilnici Kolesar se nahajajo vsebine za kolesarski izpit in tekmovanje.

Predstavniki Agencije za varnost prometa se bodo v četrtek, 17. 9. 2020 udeležili Kolesarskega kroga v mestnem središču, ki ga organizira Svet za preventivo v cestnem prometu Mestne občine Ljubljana, kjer bodo inštruktorji in prometni strokovnjaki odgovarjali na vprašanja učencev in mentorjev, opozarjali na nevarnosti in predstavljali specifičnosti kolesarskega in drugega prometa v mestu. Aktivnosti na lokalni ravni bodo izvajali tudi v Mariboru, na Ptuju, v Novi Gorici, Velenju in tudi v drugih občinah.