Občina Šentrupert je bila uspešna na Javnem razpisu za sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2023 v okviru projekta LIFE IP CARE 4 CLIMATE in za izvedbo naslednjih aktivnosti: organizacija prireditev in preureditev na prostem ob zaporah ulic in trgov, aktivno v vrtec ali šolo, parkirni dan in spodbujanje trajnostne mobilnosti  pridobila nepovratna sredstva Sklada za podnebne spremembe v višini 5.000 eur. Več o načrtovanih aktivnostih je objavljeno na spletni strani Občine Šentrupert: https://www.sentrupert.si/objava/814333. 

V okviru projekta je bil v sodelovanju z RD Bajkam Šentrupert organiziran 5. gorsko kolesarski dogodek po obronkih Šentruperta dne 9. 9. 2023 z zaključnim koncertom, v  času od 18. 9. do 22. 9. bo v sodelovanju z OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert potekala izvedba Pešbusa in Bicivlaka, v sodelovanju z Vrtcem Čebelica pa bo v tem času potekala izvedba Belega zajčka. Za izvedbo bicivlaka in krožek kolesarjenja na osnovni šoli bo župan Tomaž Ramovš OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert podaril novo kolo.

Od 18. 9. do 25. 9. 2023 bo za uporabo za promet zaprtih nekaj parkirnih prostorov v središču Šentruperta, ki bodo namesto za motorni promet namenjeni za druženje in preživljanje prostega časa obiskovalcev središča Šentruperta. Prostor bo popestrila tudi priložnostna razstava in druge obogatitvene dejavnosti. V torek 19. 9. bodo za izvedbo preventivnega dogodka na temo varnosti v prometu zaprta tudi parkirišča pred občinsko stavbo in Deželo kozolcev Šentrupert, zasedli jih bodo simulatorji Agencije za varnost v prometu in Jumicar kolesarček aktivnosti, ki jih bodo s pridom izkoristili vrtičkarji in osnovnošolci ter se poučili o trajnostni mobilnosti in varni udeležbi v prometu. Vsi udeleženci bodo poleg novega znanja opremljeni tudi z odsevnimi trakovi.

Novo prometno signalizacijo sta v okviru projekta pridobila tudi 2 najbolj uporabljena prehoda za pešce pri osnovni šoli, kraj pa bo bogatejši za novo urbano opremo (klopi, koše za smeti in stojalo za kolesa), ki bo tudi po zaključku projekta lepšala podobo in izboljšala kakovost bivanja v kraju.

V sredo 22. 9. 2023 ob 17. uri bo na parkirišču pred občinsko stavbo in Deželo kozolcev potekala predstava Črtek v mestu v izvedbi Kukuc gledališča iz Prekmurja.

»Aktivnosti se izvajajo v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE in so sofinancirane s strani Ministrstva za okolje, podnebje in energijo – Sklad za podnebne spremembe.«