Evropska unija v okviru svojih nagrad na področju mobilnosti podeljuje tudi Evropsko nagrado za prometno varnost v naseljih (ang. Urban Road Safety Award). 
Namreč velik delež prometnih nesreč, kar dve tretjini, v Sloveniji se zgodi v naseljih, v katerih umre več kot tretjina vseh umrlih v prometnih nesrečah. 
Namen te nagrade je: 
-    Poudariti vlogo lokalnih skupnosti pri izboljšanju prometne varnosti na evropskih cestah  38 % smrtnih žrtev in več kot 50 % huje poškodovanih znotraj naselij.
-    Nagraditi izstopajoče in inovativne dosežke lokalnih skupnosti k prometni varnosti in spodbuditi izmenjavo dobrih praks.
-    Nagrada EU je namenjena lokalnim skupnostim za uvedbo celostnih rešitev k izboljšanju prometne varnosti v naseljih z uveljavljanjem prepoznanega koncepta Varnega sistema oz. Vizije 0.
Prvič so nagrado podelili v lanskem letu in sicer je bilo prvo nagrajeno mesto Pontevedra iz Španije za leto 2019.

V letošnjem letu bo predvidoma razglašen zmagovalec v maju 2021. Prijavijo se lahko vse lokalne skupnosti, ki izpolnijo prijavo.

Več informacij na: https://mobilityweek.eu/urban-road-safety-award/