POTUJ TRAJNOSTNO-VARČUJ! Je slogan letošnje izvedbe Evropskega tedna mobilnosti v katerem Združenje šoferjev in avtomehanikov Ptuj vsako leto sodeluje s svojimi aktivnostmi na območju Mestne občine Ptuj. V ponedeljek, 18.9.2023 in v torek 19.9.2023 so izpeljali preventivni dogodek dan odprtih vrat združenja z naslovom »Varna pot v šolo«. Preventivni dogodek je bil namenjen povečanju varnosti ptujskih osnovnošolskih otrok na poti v šolo in domov ter spodbujanju uporabe trajnostne mobilnosti – hoje, kolesarjenja in uporabe javnega prevoza. Preventivnega dogodka se je udeležilo 240 učencev 4. razredov vseh ptujskih osnovnih šol. Na  dnevu odprtih vrat ZŠAM Ptuj sodelujejo SPVCP Mestne občine Ptuj, Šola vožnje Prednost, Policijska postaja Ptuj in Medobčinsko redarstvo.

Predstavniki ZŠAM so učence pričakali pred osnovnimi šolami in jih  pospremil do prostorov ZŠAM. Med hojo so pregledali šolske poti in posamezne nevarne oz. prometno bolj izpostavljene točke. Učenci so sodelovali v različnih dejavnostih. Ogledali so si predstavo, ki so jo pripravile vzgojiteljice Vrtca Ptuj s prometno vsebino »Prometna vila«, udeležili so se predavanja Varna pot v šolo, se urili na prometno spretnostnem poligonu ZŠAM Vrhnika, ogledali so si prostore ZŠAM  in Šole vožnje Prednost. Na dvorišču so svoje delo predstavili Policija, Redarska služba in Šole vožnje Prednost.

Otroci in učiteljice so bili vključeni v dejavnosti na poligonu po skupinah in so zelo zavzeto sodelovali. Največ zaslug za nemoten potek, animacijo udeležencev in zanimive predstavitve ima upravljalec prometno spretnostnega poligona Franjo Čretnik, ki ima zelo dober občutek za delo z otroci.

Predstavniki osnovnih šol so mnenja, da smo organizatorji zadovoljili njihova pričakovanja, zato bomo s tem projektom nadaljevali prihodnja leta. Organizatorji pa smo zelo veseli odzivov in pohval udeleženih učencev, ki v šoli opišejo dogodek. 

Vsem, ki so pripomogli k uspešni izvedbi preventivnega dogodka se iskreno zahvaljujemo.

Janez Strelec

 ZŠAM Ptuj