AVP RS vsako leto objavi razpis za priznanje "Znak  AVP". Le ta se podeljuje posameznikom ali društvom za viden prispevek k večji varnosti v cestnem prometu. SPV občine Hrpelje- Kozina je za leto 2021 predlagal prostovoljno gasilsko društvo Materija, saj so vedno prisotni na vseh preventivnih akcijah, na občinskih prireditvah ter na vseh prometnih nesrečah, kjer skrbijo za varnost ponesrečencev ter nudijo prvo pomoč. PGD Materija je prejela s strani AVP RS bronasto priznanje, ki je bilo društvu podeljeno 1. marca 2023. Zahvaljujemo se Agenciji za varnost prometa za to priznanje, ravno tako PGD Materija za njihov prispevek k prometni varnosti.

Za OHK SPV