Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu namenja posebno pozornost mladim kolesarjem in njihovi varnosti, zato vsako leto izvedemo vzgojno preventivni dogodek, ki je v prvi vrsti namenjen mladim kolesarjem. Letošnja vzgojno-preventivna akcija ''Bistro glavo varuje čelada'' je potekala v sredo, 20. aprila 2022 na prireditvenem prostoru Trg Leona Štuklja.

Vzgojno preventivna akcija  se je začela s pozdravnim nagovorom podžupana dr. Sama Petra MEDVEDA in predsednika SPV Vinka VIRTNIKA. Sledila je kratka predstavitev akcije in aktivnosti, ki so potekale na prireditvenem prostoru ter predstavitev trase kolesarjenja z navodili varnega kolesarjenja.

Osnovni namen vzgojno preventivne akcije ''Bistro glavo varuje čelada'' je bil udeležencem akcije predstaviti koristnost in uporabnost kolesarske čelade za otroke in odrasle, oblikovati pozitiven  odnos do uporabe kolesarskih čelad in čelado predstaviti kot izdelek, ki je prijeten, frajerski, zaželen. Mlade kolesarje smo nagovarjali k strpnemu in odgovornemu ravnanju kolesarjev v prometu in jih v spremstvu policistov in redarjev na kolesih, reševalca na motornem kolesu in mentorjev prometne vzgoje popeljali na učno uro varnega kolesarjenja po mestnih prometnicah.

Po mestnih prometnicah je kolesarilo 83 kolesarjev iz 9. mariborskih osnovnih šol, ki so že opravili kolesarski izpit in imajo dovolj znanja in spretnosti, obenem pa je bila to zanje priložnost za spoznavanje prometa v mestnem središču. Mladim kolesarjem se je pri kolesarjenju po mestnih prometnicah pridružil tudi podžupan dr. Samo Peter MEDVED. Vsem prijavljenim učencem, ki so organizirano kolesarili je Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu podaril kolesarsko čelado.

Poleg kolesarjenja po mestnih prometnicah je na Trgu svobode potekal spremljevalni program. Na stojnicah so se poleg Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Maribor predstavili še: podjetje TOP STIL d.o.o.,  Srednja prometna šola Maribor, Zveza prijateljev mladine Maribor, Mariborska kolesarska mreža, ZD Maribor – OE nujne medicinske pomoči. V okviru prireditve so se mladi kolesarji pomerili še v spretnostni vožnji na kolesarskem poligonu, ki ga je pripravilo podjetje MOPA d.o.o.

Za varnost in red na prireditvenem prostoru in na trasi kolesarjenja so poleg članov komisije za akcije pri SPV  skrbeli še dijaki Srednje prometne šole Maribor, policisti in redarji na kolesih ter reševalno vozilo.  

Vzgojno preventivna akcija »Bistro glavo varuje čelada« se je zaključila z razglasitvijo zmagovalcev v spretnostni vožnji na poligonu in podelitvijo praktičnih nagrad.

Svet za preventivoin vzgojo v cestnem prometu MO Maribor