Tudi v letošnjem letu poteka od 5. do 18. oktobra 2020 nacionalna akcija za večjo varnost Pešcev s sloganom Bodi preViden, s katero opozarjamo na problematiko varnosti pešcev v prometu. Pešci lahko in morajo tudi sami poskrbeti s svojim ravnanjem, da bi bili v prometu bolj varni: upoštevati morajo prometna pravila, se vedno prepričati pred prečkanjem ceste in poskrbeti za vidnost z uporabo odsevnikov. Med pešci so med najbolj ogroženimi starejši (stari starši) ter otroci, zato učence v šolah, njihove starše in stare starše spodbujamo k uporabi kresničk in drugih odsevnikov, ki povečujejo vidnost in varnost pešcev.

Aktivnosti po šolah

V okviru prometno-vzgojnih aktivnosti bodo v šolah učenci seznanjeni in opozorjeni na:

-          ogroženost pešcev v prometu kot ranljivejših udeležencev, med njimi so pogosto poškodovani v prometnih nesrečah tudi otroci in mladostniki;

-          nujnost vsakodnevne uporabe odsevnikov (kresničk, odsevnih trakov, drugih odsevnih površin na supergah, torbah, jaknah…);

-          dosledno uporabo rumene rutice pri prvošolcih in drugošolcih v osnovni šoli (87. člen, Zakon o pravilih varnosti);

-          upoštevanje osnovnih pravil za varno ravnanje pešcev (prečkanje na označenih prehodih za pešce ali pri zeleni luči na semaforju, dosledno preverjanje, ali lahko varno prečkamo, hoja po pločniku in varni šolski poti, hoja ob levem robu, kjer ni pločnika ...);

-          posebno skrb za varnost tudi pri mladostnikih, saj je uporaba odsevnikov, ko se odpravljajo na zabavo in se vračajo domov, izredno pomembna, hkrati pa neuporaba mobilnih telefonov v prometu, tudi med hojo.
 

Učenci 4. razredov bodo pri pouku:

Učenci in učenke bodo v šoli pri pouku pisali sporočila v pismih svojim starim staršem ali drugim znancem in sorodnikom, ki živijo v okoljih, kjer je zaradi prometnih razmer, skrb za lastno vidnost in varnost pešcev še posebej pomembna. Poleg sporočil, ki jih običajno napišemo v pismih, si želimo, da učenci dodajo tudi opozorilo glede upoštevanja osnovnih prometnih pravil za pešce (hoja ob levem robu ceste, kjer ni pločnika, in uporaba kresničke ali drugih odsevnikov ponoči, v mraku in v pogojih slabše vidljivosti). Akcija bo potekala do januarja 2021, ko bomo izvedli žrebanje nagrajencev, ki bodo prejeli simbolične nagradice.

 

Za potrebe   izvajanja akcije Bodi preViden v šolah, smo preko občinskih Svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu že posredovali gradiva za učence.

Potek akcije:

· Učenci četrtih razredov OŠ bodo svojim starim staršem, sorodnikom ali znancem poslali pismo, v katerem bo poleg sporočila priložena tudi razglednica.

· Razglednica ima vlogo nagradnega kupona. Razglednice, ki jih bodo stari starši do januarja 2021 poslali na AVP, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, bodo vključene v nagradno žrebanje in bodo omogočile:

· Nagrade za starejše: odsevniki, ki jih bomo zagotovili za 1.000 starejših

· Nagrade za učence: učencem 30 oddelkov, ki bodo najbolj uspešno izpeljali akcijo bomo podelili kresničke za vse učence. Uspešnost bomo ugotavljali na podlagi prejetih razglednic, zato je na razglednici predvideno mesto za vpis šole in oddelka. Oba podatka morajo vpisati že učenci. Za učence smo predvideli le skupinske nagrade za oddelek, saj želimo, da bi si skupaj prizadevali za uspešno poslana sporočila in za vrnjene razglednice.

Preko Portala SPV (https://portalspv.avp-rs.si/ ) imate v gradivi različne video filme, izobraževalni film ter druga vsebinska in slikovna gradiva. Na razpolago vam je tudi učno gradivo Učenec-pešec, ki je dostopno na povezavi:  https://portalspv.avp-rs.si/cms/uploads/sole/vzgojna-gradiva/Ucenec-pesec-Publikacija-Splet-min.pdf (dostop je omogočen registriranim uporabnikom iz šol) 

Prav tako pa smo v okviru spletnih vsebin učenja na daljavo pripravili tudi učna gradiva, delovne liste za otroke ter vsebine za učitelje. Najdete jih na povezavi: https://portalspv.avp-rs.si/user-panel?vzgojna-gradiva#user-content (dostop je omogočen registriranim uporabnikom iz šol) 

Za vaše sodelovanje v akciji in pomoč se vam iskreno zahvaljujemo. Veseli bomo vašega sodelovanja in morebitnih predlogov. Za več informacij in gradiva pa se lahko obrnete tudi na občinske svete za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, na našo spletno stran Portal SPV https://portalspv.avp-rs.si/ ali pa nam pišite na  prometna.vzgoja@avp-rs.si .