Na letošnji začetek šolskega leta smo se v ZŠAM Ptuj temeljito pripravili. V avgustu smo skupaj z SPVCP MO Ptuj in policisti opravili oglede šolskih poti in podali poročila pristojnim službam. Organizirali smo prijetno druženje naših članov, ki izvajajo varovanja na prehodih za pešce in se dogovorili o lokacijah varovanja otrok. Letos smo varovanje izvajali pri vseh petih Ptujskih Osnovnih šolah. Na prvi šolski dan smo bili prisotni na osnovnih šolah pri sprejemu otrok v prvi razred. Staršem smo podali usmeritve pravilne udeležbe v prometu in  jih opomnili na njihove odgovornosti. Varovanje smo izvajali od 1. 9. 2023 do 15. 9. 2023 na petih lokacijah. Sodelovalo je 15 naših članov, ki je opravilo 120 ur prostovoljnega dela. Letošnje varovanje je bilo zelo uspešno, saj nismo zabeležili nobene nezgode v tem času. Želimo si, da tako ostane skozi vse šolsko leto. Članom se za opravljene ure varovanja iskreno zahvaljujemo in jih naprošamo za nadaljnje sodelovanje.

Naše aktivnosti na področju prometne preventive so se izvajale tudi ob koncu šolskega leta, saj smo na zadnji šolski dan izvajali varovanje pri vseh Ptujskih osnovnih šolah. V počitnicah smo sodelovali na gasilskem taboru za mladino v Cirkulanah. Otroke smo animirali s prometnimi vsebinami in s tem prispevali k boljši varnosti najmlajših udeležencev v prometu. V septembru nadaljujejo z našim vsakoletnim projektom »Varna pot v šolo« za učence 4. razredov. V sklopu Evropskega tedna mobilnosti.

Našim prostovoljcem, ki so izvajali varovanje in skrbeli za varnost otrok na šolskih poteh se iskreno zahvaljujem za sodelovanje.

Janez Strelec