Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Cerkvenjak, je v sodelovanju z Moto klubom Slovenske gorice - Cerkvenjak, sodeloval v vseslovenski preventivni akciji Motorist, ki je potekala od 5.- 11. 4. 2021. Gradivo, ki smo ga prejeli od Agencije RS za varnost prometa,  smo razdelili med člane moto kluba in bo zagotovo pripomoglo k še bolj premišljeni in varni vožnji motoristov in ostalih udeležencev v prometu.

Klub je bil ustanovljen leta 2008 in je na začetku štel le 9 članov, ljubiteljev jeklenih konjičkov. Že od vsega začetka je bila njihova želja, da prosti čas zapolnijo z druženjem in varno vožnjo na motorju. Hkrati  pa si želijo udeležence v prometu opozoriti na svojo prisotnost ter s svojimi vožnjami biti vzgled predvsem mlajšim voznikom motoristom. Z leta v leto se članstvo širi in danes šteje klub 18 članov.