Tudi v letošnjem šolskem letu 2020/21 smo pod okriljem akcije Začetek šole, ki jo izvajamo v okviru Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa 2013-20122 v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), pripravili različne preventivne aktivnosti. V sodelovanju z MIZŠ si želimo skupaj okrepiti izvajanje prometno-vzgojnih vsebin, njihovo vključitev na vseh ravneh izobraževanja, dodatno pozornost nameniti tretji triadi, zagotoviti izvajanje programov po šolah tudi v sodelovanju z zunanjimi deležniki ter nuditi učiteljem strokovno in organizacijsko podporo.

V letošnjem letu smo nadgradili spletni Portal SPV na povezavi https://portalspv.avp-rs.si/ prav za vsebine namenjene prometni vzgoji in šolam. V posebni rubriki Šole lahko učitelji najdete tako predstavitve vseh prometno-vzgojnih programov in projektov, koristne informacije in kontakte. Želimo pa si tudi pedagoških primerov dobre prakse, ki nam jih lahko posredujete na prometna.vzgoja@avp-rs.si in vam bodo po objavi na Portalu SPV v pomoč in podporo pri izvajanju aktivnosti.

Tudi v letošnjem šolskem letu bodo potekale prometno vzgojne aktivnosti: Začetek šole, Bodi preViden za pešce, Pasavček za varno vožnjo otrok, kolesarski izpiti in tekmovanja Kaj veš o prometu in druge.

Prav tako smo na Javni agenciji RS za varnost prometa v okviru akcije Začetek šole pripravili tradicionalne aktivnosti, ki potekajo v teh dneh:

- na podlagi naročil posamezne občine bodo osnovne šole prejele knjižice Prvi koraki v svetu prometa, namenjene vsem prvošolcem in njihovim staršem

- razposlali smo plakate Šolska pot in plakate Poskrbimo za varnost otrok

- rumene rutice bodo prejeli prvošolci s strani zavarovalnic, za posamezne izjeme jih lahko zagotovimo tudi z naše strani preko občinskega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

- v tem obdobju se s strani občinskih SPV pregledujejo šolske poti skladno s Smernicami za šolske poti, ki smo jih izdali na AVP, občine pa tudi urejajo in obnavljajo prometno signalizacijo

- v prvih šolskih dneh bodo številni prostovoljci na lokalni ravni v koordinaciji občinskih SPV izvajali varovanje otrok na izpostavljenih mestih v okolici šol;

- občinski SPV izvajajo tudi presojo ogroženosti otrok na šolskih poteh, v primerih, ko prometna situacija ni dovolj varna (skladno z Zakonom o OŠ, 56. člen)

- na naši spletni platformi za pregled Načrtov šolskih poti lahko naložite ažuriran načrt šolskih poti za vašo šolo ali ga priporočite staršem in otrokom, da se seznanijo z njim;

- izvajali bomo tudi različne medijske aktivnosti, v katerih bomo opozarjali na ponovno prisotnost otrok v prometu.

Poleg teh aktivnosti želimo, da bi se v letne delovne načrte šol in šolsko življenje prometna vzgoja za varno mobilnost dnevno vključevala, preko izvajanja različnih preventivnih aktivnosti, sodelovanja v projektih, organizacije prometnih dni v okviru dnevov dejavnosti, interesnih dejavnosti na temo varnosti v prometu itd. Na lokalni ravni se šole povezujte z občinskimi Sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, preko katerih lahko dobite različna preventivna gradiva, izvedbo dogodkov ter sodelovanje z drugimi partnerji.

Varnost otrok lahko zagotavljamo le s skupnim prizadevanjem staršev, učiteljev, šole in vseh organizacij v družbi, zato vas prosimo za aktivno sodelovanje in skupno delo. Želimo si dodatno okrepiti prometno vzgojo in aktivnosti po šolah, na vseh ravneh izobraževanja, tako za tiste najmlajše, kot za mladostnike, ki se oblikujejo v samostojne udeležence v prometu. Pomembno se nam zdi, da sodelujemo in skupaj prispevamo za večjo varnost otrok v prometu.