Na Bledu (20.11.2023) poteka usposabljanje vodstvenih in strokovnih delavcev iz srednjih šol. Usposabljanje organizira Zavod RS za šolstvo. Glavni namen je spodbujanje aktivnosti na področju trajnostne mobilnosti, izmenjava primerov dobrih praks, mreženje, profesionalna rast vodstvenih in strokovnih delavcev v VIZ. Na usposabljanju je vidik varnosti v cestnem prometu v sklopu trajnostne mobilnosti iz AVP predstavila dr. Irena Janžekovič Žmauc. Poudarek je bil na možnostih preventivnih dogodkov in uporabe preventivnih gradiv, ki jih omogoča Javna agencija RS za varnost prometa.

G. Pungertnik (AMZS) je predstavil prometno varnost pri mladih in vpliv na njih. Ga. Primec (MOPE) je predstavila aktivnosti trajnostne mobilnosti na šolah, mag. Novak (ZRSŠ) razvojne naloge in Strategijo za trajnostno mobilnost in izobraževanje za trajnostni razvoj otrok in mladostnikov v VIZ do leta 2027…

Udeleženci so s strani AVP prejeli tudi praktična preventivna gradiva (odsevni trak, zloženko na temo alkohol…).