V Kongresnem centru Thermana Laško je 23. marca 2022 potekala 6. nacionalna konferenca o trajnostni mobilnosti, ki jo organiziral Zavod RS za šolstvo. Udeležilo se je je preko 200 udeležencev. Direktor Agencije za varnost prometa Jože Hribar, univ. dipl. inž. str., je bil med uvodnimi govorci. Uvodne nagovore so podali tudi dr. Vinko Logaj, direktor ZRSŠ, Damir Orehovec, državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ter Darko Trajanov, generalni direktor Direktorata za trajnostno mobilnost in prometno politiko na Ministrstvu za infrastrukturo.

Namen konference je bil spodbujanje vseh deležnikov na področju vzgoje in izobraževanja k aktivnostim na področju trajnostne mobilnosti, trajnostnega razvoja, izobraževanja in povezovanja, z izmenjavo dobrih praks po celotni vertikali šolskega sistema. Mag. Marta Novak (ZRSŠ) je poudarila, da se moramo vsi vprašati, kako vzgojiti odgovornega otroka, učenca, dijaka za našo skupno prihodnost, kako živeti trajnostno mobilnost v vrtcih in šolah? Temeljni cilji trajnostne mobilnosti v VIZ je namreč krepitev znanja, veščin, moralnih vrednot, oblikovanje in usvajanje stališč, odgovornost in strpnost ter spodbujanje zdravega načina življenja ter pozitivnega odnosa do okolja.

Direktor Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa Jože Hribar  je poudaril pomen prometne vzgoje in trajnostne mobilnosti za otroke, ki so v prometu najbolj izpostavljeni. Poudaril je, da potrebujemo še več preventive, ozaveščanja in promocije varnih šolskih poti ter izpostavil, da lahko prav vsak izmed nas prispeva k viziji nič, ki je edina moralno sprejemljiva zaveza sodobne družbe.

V dopoldanskem delu konference so sledila plenarna predavanja Violete Bulc iz Gibanja Ecocivilisation, Saše Kregar iz ZRSŠ, mag., mag. Milene Černilogar Radež iz Ministrstva za infrastrukturo ter Nives Zore in mag. Marte Novak iz ZRSŠ.

V nadaljevanju konference so potekale tudi delavnice. Eno izmed njih je v sodelovanju z Edito Bah Berglez (ZRSŠ) vodila dr. Irena Janžekovič Žmauc iz Javne agencije RS za varnost prometa. Delavnica je osvetlila pomen nacionalnih preventivnih akcij, ki jih vodi AVP, v luči trajnostne mobilnosti in aktivnosti v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Za večino udeležencev so nacionalne preventivne akcije dokaj poznane in radi sodelujejo v njih (pisanje pisem Bodi PreViden, varnost kolesarjev…), priljubljen je tudi tradicionalni projekt Pasavček. Udeleženci so dobili nove ideje, predloge, rešitve za spodbujanje varnosti v prometu in trajnostni način prihajanja učencev v šolo. Na takšnih in podobnih delavnicah je možnosti za kvalitetno sodelovanje in izvajanje prometne vzgoje v šolah in vrtcih več. Dr. Irena Janžekovič Žmauc je poudarila, da sta potrebni skrb za varnost otrok v prometu in kontinuirana prometna vzgoja temeljni osnovi za razvijanje trajnostne mobilnosti v vzgoji in izobraževanju.

V popoldanskem delu konference so bili predstavljeni tudi primeri iz prakse v vrtcih in šolah. Konferenca je osvetlila možnosti za nadaljnje sodelovanje, velik poudarek je bil namenjen skrbi za varnost v prometu ob razvijanju trajnostne mobilnosti ter implementaciji trajnostne mobilnosti v kurikulum.