Petega oktobra 2022 so na OŠ Griže pripravili pester prometni dan za celotno šolo. Na šoli se zavedajo pomena spodbujanja varnosti v prometu, zato vsaj en dan v šolskem letu tematsko namenijo prometni varnosti. Učenci spoznavajo in utrjujejo vedenje v prometu kot pešci, kolesarji, vozniki lahkih motornih vozil. Promet je del našega vsakdanjika in si zasluži vso pozornost. Pri izvedbi prometnega dne je aktivno sodelovala tudi Javna agencija za varnost prometa. G. Pišek, ki je s sodelavkami organiziral prometni dan na dan učiteljev, je prometni dan za učence obogatil tudi z drugimi zunanjimi izvajalci kot so policija, gasilci, Zavod Vozim idr.
 
Iz AVP sta pri izpeljavi prometnega dne aktivno sodelovala g. Jure Smolič in dr. Irena Janžekovič Žmauc.
Za mlajše učence (1.a, 1.b, 2.a, 2.b) je štiri delavnice z vsebinami o pešcih in kolesarjenju v spremstvu v trajanju do 30 min izvedla dr. Irena Janžekovič Žmauc. Poudarek delavnic je bil na večji vidnosti in varnosti pešcev v prometu in ustreznem ravnanju v prometu. Učenci so prejeli tudi odsevni trak in delovni list iz učnega gradiva Učenec pešec ter razmišljali o pomembnosti zaščitne čelade ob poskusu z jajcem v demočeladici.
 
Za 4. razred je AVP podarila dve delavnici o varni mobilnosti otrok v prometu. Učenci so se na daljavo zabavali in učili z ga. Tino iz Minicitija.
V telovadnici je g. Jure Smolič pri demonstracijskih napravah učence od 3. do 9. razreda prijazno seznanil s pomenom uporabe kolesarske čelade in varnostnega pasu. Učenci so preizkusili tehtnice naletne teže, skušali dvigniti težo glave kolesarja ter postavljali zanimiva in razmišljujoča vprašanja.
 
Učenci so na različnih in zanimivih delavnicah spoznavali odsevna telesa ter utrdili svoje znanje za večjo varnost v prometu. Nekateri učitelji imajo v načrtu, da bodo cel teden z učenci spoznavali in utrjevali vsebine za večjo varnost v prometu. Takšne načrte podpiramo tudi na AVP, zato na naši spletni strani pripravljamo tudi vsebine, ki so pedagoškim delavcem v pomoč pri prometni vzgoji.