AVP je dolgoletni partner in sofinancer tradicionalne akcije »40 dni brez alkohola« v organizaciji Slovenske Karitas.  Lansko leto je bilo zaradi epidemije drugačno za vse, zato se je uspešno akcija preselila tudi  na splet.

Akcija »40 dni brez alkohola« je zastavljena tako, da obravnava problematiko alkoholizma na razumljiv in nevsiljiv način na vseh področjih našega življenja. Vključuje tudi skrb za povečanje prometne varnosti. Osvešča celotno populacijo o tragičnih posledicah uporabe alkohola, tako na zdravstvenem in socialnem področju, kot tudi v prometu. Akcija teritorialno pokriva celotno območje Slovenije, uživa ugled in zaupanje med ljudmi. Zato se akciji pridružuje vsako leto več ljudi in z tem naredijo veliko za svoje zdravje, boljše medsebojne odnose in dodajo svoj prispevek k prometni varnosti.  Prav iz teh razlogov je AVP prepoznala akcijo kot pomemben prispevek k prometni varnosti in je enakovreden partner. Vsako leto v akciji sodelujejo tudi osnovnošolci in dijaki  s svojimi literarnimi prispevki, risbami in stripi na temo alkohol. Strokovna komisija v katero je vključena tudi AVP med prispevki izbere najboljše in na zaključni prireditvi razglasi najboljše ter jih nagradi s praktičnimi nagradami. Tudi lansko leto je bil odziv kljub epidemiji zelo dober. To potrjuje, da smo partner dobrega  projekta, kar nas navdaja z optimizmom, da bomo skupaj prispevali k večji varnosti v prometu in boljšim odnosom med ljudmi.