28. MEDOBČINSKO PROMETNO TEKMOVANJE

KAJ VEŠ OPROMETU

V organizaciji Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, je v sredo, 23. junija 2021, na prireditvenem prostoru pri Osnovni šoli Borcev za severno mejo uspešno potekalo že 28. medobčinsko prometno tekmovanje Kaj veš o prometu. Tekmovanje se je začelo s pozdravnim nagovorom ravnateljice Lučke LAZAREV ŠERBEC in predsednika sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Vinka VITRNIKA

Tekmovanje Kaj veš o prometu je edinstveno tovrstno tekmovanje, ki je poteka pod okriljem šol in občinskih SPV ter pri otrocih razvija zdravo tekmovalnost v znanju ter varnejšem ravnanju v prometu. Osnovni namen tekmovanja je dodatna spodbuda za učenje prometnih pravil , razvijanje spretnosti in pravilne vožnje v prometu na širokem številu vključenih učencev, od šolskih, občinskih do državnega tekmovanja.

Tekmovanje Kaj veš o prometu je sestavljeno iz preverjanja teoretičnega znanja prometnih predpisov, spretnostne vožnje na poligonu ter praktične vožnje v dejanskem prometu. Na tekmovanju Kaj veš o prometu so letos sodelovali samo tekmovalci iz kategorije – kolesarji, za kategorijo moped letos ni bilo prijav.

Letošnjega že 28. medobčinskega tekmovanja kaj veš o prometu se je udeležilo 9 tekmovalcev v kategoriji kolo, iz treh osnovnih šol z območja Mestne občine Maribor.

Tekmovalci so v kategoriji – kolesarji pokazali svoje znanje  v teoretičnem znanju prometnih predpisov, spretnostni vožnji na poligonu ter praktični vožnji v dejanskem prometu. Med kolesarji je zmagal Matevž BRAČKO iz OŠ Prežihovega Voranca, drugo mesto je zasedel Uroš PANTELIĆ, tretje mesto pa Gašper HORVAT oba iz Osnovne šole Borcev za severno mejo.

Prvi trije posamezniki v kategoriji kolo so prejeli zlato, srebrno oz. bronasto odličje in bodo občine na območju Upravne enote Maribor zastopali na državnem tekmovanju Kaj veš o prometu. Izvedba državnega tekmovanja je predvidena zadnjo soboto v mesecu septembru (26.9.2021), ki ga bo gostil SPV Občine Jesenice, v kolikor bodo to dopuščale razmere.

Ekipno so bili med kolesarji najboljši tekmovalci OŠ Borcev za severno mejo. Za nagrado jim je Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Maribor podaril kolo.

Tekmovanje pod vodstvom Vinka VIRTNIKA je potekalo tekoče in brez zapletov. Za nemoten in varen potek tekmovanja so poskrbeli prostovoljci, člani komisije za akcije pri SPV, policisti, reševalec – motorist  ZD Maribor, predstavniki šol vožnje, mentorji prometne vzgoje in dijaki Srednje prometne šole Maribor ter predstavniki podjetja Primotehna d.o.o.

Pripravila: Polona ŠKOFIČ, SPV MO Maribor