V postopku javnega poziva za brezplačni najem prikazovalnikov hitrosti »Vi vozite«, objavljenega na spletni strani www.avp-rs.si dne 8.11.2022, prejmejo prikazovalnik hitrosti v šestmesečni brezplačni najem naslednje občine:

– Občina Poljčane,
– Občina Kamnik,
– Občina Mislinja,
– Občina Šentjur,
– Občina Moravče,
– Občina Polzela,
– Občina Kočevje,
– Občina Trnovska vas,
– Občina Pivka,
– Občina Žužemberk,
– Občina Hoče Slivnica,
– Občina Makole,
– Občina Razkrižje,
– Občina Šmarje pri Jelšah in
– Občina Kozje.

Strokovna komisija je obravnavala skupaj 23 vlog lokalnih skupnosti in na podlagi v naprej določenih kriterijev izbrala 15 najbolj primernih lokacij za postavitev prikazovalnika hitrosti.