Tudi v Mestni občini Krško smo letos poskrbeli za večjo varnost šolarjev na njihovi šolski poti z aktiviranjem upokojenih voznikov, policistov, predstavnikov občinskega redarstva in ostalih prostovoljcev, ki so v času med 1. in 9. septembrom na prehodih za pešce v okolici osnovnih šol usmerjali šolarje k čim bolj varni udeležbi v prometu, predvsem prehajanju cest na njihovi poti.

Sodelovalo je skupno 20 prostovoljcev v okolici osnim osnovnih šol. Veseli smo, da so prve šolske dni potekale varno in nismo zabeležili dogodkov na šolskih poteh.