Dostopno


PREJEMNIKI PRIZNANJ - Svečana listina

2013

SLAVKA WEISSEISEN
IVAN PETRIŠIČ
ZDRUŽENJE ŠOFERJEV IN AVTOMEHANIKOV GORNJA RADGONA
ZŠAM CERKNO
POLICIJSKA POSTAJA ŠKOFJA LOKA
JANJA BUKOVEC
FRANČIŠEK GRABLJEVEC
KARL SEME
POLICIJSKA POSTAJA RADLJE OB DRAVI

2012

PODERGAJS VILIBALD
ZLATO ZALETEL
OSNOVNA ŠOLA LJUDSKI VRT S PODRUŽNIČNO ŠOLO GRAJENA
VRTEC PTUJ
JANEZ GARBAJS
BENO ŠUMER
JERNEJ VINTAR
MLADEN RODEŠ
ZDRUŽENJE ŠOFERJEV IN AVTOMEHANIKOV RUŠE

2011

STANE INKRET
Mag. BOJAN ŽLENDER
ZVEZA ZDRUŽENJ ŠOFERJEV IN AVTOMEHANIKOV SLOVENIJE
Dr. MAJDA ZOREC KARLOVŠEK
MIRO KOCBEK
JOŽICA TRLEP