Dostopno


PREJEMNIKI PRIZNANJ - Svečana listina

2015

Mozetič Miran
Pišek Ivan
Režonja Jože
Breznik Peter
Policijska postaja Bovec
Koželj Aleš
Biderman Petra
Prosenik Janez
Pavlič Kozlar Milena
ZŠAM Gornja Radgona
Vrtec Rogaška Slatina
Malanšek Jože

2014

Ogrinc Matija
Zvone Milkovič
ZŠAM Cerknica
ZŠAM Rogaška Slatina
ZŠAM Slovenske Konjice
Kranjc Ivan
Marijan Stres
Policijska postaja Tržič
ZŠAM Savinjske doline
Slemenšek Julijan
Osnovna šola Mladika
Policijska postaja Krško
Franci Kuhar