Dostopno


PREJEMNIKI PRIZNANJ - Svečana listina

2015

Mozetič Miran
Pišek Ivan

2014

ZŠAM Savinjske doline
Slemenšek Julijan
Kranjc Ivan
Marijan Stres
Policijska postaja Tržič
Vinko Zajec
ZŠAM Novo mesto
Osnovna šola Mladika
Policijska postaja Krško
Franci Kuhar
Občinski SPV MO Maribor
ZŠAM Ivančna Gorica
Zimšek Jožef
Vinko Lavtižar
Vtrec Borisa Pečeta
ZŠAM Cerknica
ZŠAM Rogaška Slatina
ZŠAM Slovenske Konjice
Ogrinc Matija
Zvone Milkovič

2013

FRANČIŠEK GRABLJEVEC
KARL SEME
POLICIJSKA POSTAJA RADLJE OB DRAVI