Dostopno


PREJEMNIKI PRIZNANJ - Svečana listina

2017

Anton Dim
Miroslav Frelih
Prometna šola Maribor
Dušan Strnad
Združenje šoferjev in avtomehanikov Žiri
Bojan Triglav
Anamarija Rot
Osnovna šola Vuzenica
PREDNOST D.O.O.
ZŠAM Vrhnika
Policijaka postaja Tolmin
Lidija Kunčnik
Ivan Planinc
ZŠAM Bled
Rudi Saviozzi

2016

Borut Šuštaršič
Milan Pečnik
Anton Škorja
Franc Zorec
Alojz Markovič
Vincencij Avsec
Janez Krajnc
Vojko Jezeršek
Policijska postaja Šmarje pri Jelšah
Boris Kozenburger