PREJEMNIKI PRIZNANJ - Svečana listina

2016

Milan Pečnik
Anton Škorja
Franc Zorec
Alojz Markovič

2015

Breznik Peter
Plešnar Pirc Marjana
Jurjevič Karol
Policijska postaja Ptuj
Kočevar Marjan
Frim Rajko
ZŠAM Gorjanci
Markun Marjan
Mozetič Miran
Pišek Ivan
Režonja Jože
Policijska postaja Bovec
Koželj Aleš
Biderman Petra
Prosenik Janez
Pavlič Kozlar Milena
ZŠAM Gornja Radgona
Vrtec Rogaška Slatina
Malanšek Jože

2014

Slemenšek Julijan
Kranjc Ivan