PREJEMNIKI PRIZNANJ - Svečana listina

2017

Dušan Strnad
Združenje šoferjev in avtomehanikov Žiri
Policijaka postaja Tolmin
Anamarija Rot
Osnovna šola Vuzenica
PREDNOST D.O.O.
ZŠAM Vrhnika
Rudi Saviozzi
Lidija Kunčnik
Ivan Planinc
ZŠAM Bled

2016

Alojz Markovič
Borut Šuštaršič
Milan Pečnik
Anton Škorja
Franc Zorec
Policijska postaja Šmarje pri Jelšah
Vincencij Avsec
Janez Krajnc
Vojko Jezeršek
Osnovna šola Dr. Ljudevita Pivka
Boris Kozenburger
Dušan Nemec
Policijska uprava Maribor
ZŠAM Kamnik