Dostopno


PREJEMNIKI PRIZNANJ - Svečana listina

2019

Dr. Peter Pungartnik
Biotehnična šola šolskega centra Ptuj
Društvo prijateljev mladine Metlika
Ignac Zajec

2018

Jožef Pečečnik
Občina Rogaška Slatina
Peter Užmah, Policijska postaja Šentjur pri Celju
ZDRUŽENJE ŠOFERJEV IN AVTOMEHANIKOV GORNJA RADGONA
Juhart Jože
OSNOVNA ŠOLA BORCEV ZA SEVERNO MEJO
Predovnik Bojan
Zajc Ciril
FRANC TKAVC
Magda Bogataj
Osnovna šola Olge Meglič Ptuj
VOLMAJER MIROSLAV
Grabljevec Ciril
HORVAT BRANKO
Marija TAŠIČ
Otokar VAČOVNIK
VRTEC IVANČNA GORICA
Pivk Franc

2017

Združenje šoferjev in avtomehanikov Žiri
Bojan Triglav
Miroslav Frelih