Dostopno


PREJEMNIKI PRIZNANJ - Svečana listina

2019

Združenje šoferjev in avtomehanikov Postojna
Peter Praprotnik
Marjan Tratnik
Janko Volarič
Osnovna šola Mislinja
Ignac Zajec
Dr. Peter Pungartnik
Biotehnična šola šolskega centra Ptuj
Društvo prijateljev mladine Metlika
Jure Svetlin
Anton Otavnik
Vilijem Logar
Marjan Balant
Janez Kralj

2018

Zajc Ciril
Juhart Jože
OSNOVNA ŠOLA BORCEV ZA SEVERNO MEJO
Predovnik Bojan
Grabljevec Ciril
FRANC TKAVC
Magda Bogataj
Osnovna šola Olge Meglič Ptuj
VOLMAJER MIROSLAV
Pivk Franc
HORVAT BRANKO