Dostopno


PREJEMNIKI PRIZNANJ - Svečana listina

2019

Društvo prijateljev mladine Metlika
Ignac Zajec
Dr. Peter Pungartnik
Biotehnična šola šolskega centra Ptuj

2018

Občina Rogaška Slatina
Peter Užmah, Policijska postaja Šentjur pri Celju
ZDRUŽENJE ŠOFERJEV IN AVTOMEHANIKOV GORNJA RADGONA
Jožef Pečečnik
OSNOVNA ŠOLA BORCEV ZA SEVERNO MEJO
Predovnik Bojan
Zajc Ciril
Juhart Jože
Magda Bogataj
Osnovna šola Olge Meglič Ptuj
VOLMAJER MIROSLAV
Grabljevec Ciril
FRANC TKAVC
Marija TAŠIČ
Otokar VAČOVNIK
VRTEC IVANČNA GORICA
Pivk Franc
HORVAT BRANKO

2017

Prometna šola Maribor
Dušan Strnad
Združenje šoferjev in avtomehanikov Žiri