40-letnica SPV

Avtor: AVP

V letu 2012 smo obeležili 40-letnico delovanja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Republiški Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je bil ustanovljen na podlagi 66. člena tedanjega Zakona o varnosti cestnega prometa v SR Sloveniji. Izvršni svet je na podlagi tega člena 22. decembra 1971 imenoval predsednika Borisa Čižmeka – Bora, tajnika Draga Suhija in 23 članov. Svet je začel delovati v letu 1972.

Knjižica Pogled nazaj za varnejšo pot naprej (pdf)

Ves čas delovanja republiškega in nato nacionalnega sveta so pomembno vlogo opravljali Občinski sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki na lokalni ravni opozarjajo na glavne probleme prometne varnosti, vodijo akcije in skrbijo za preventivno in vzgojno delo. S spremembami lokalne samouprave, ko se je število občin povečalo od 65 na 147, se je ta sistem skoraj v celoti porušil in smo potrebovali več kot dve leti, da je ponovno zaživelo delo v skoraj 100 novih lokalnih organizacijah. Prehod na kasnejših 193 in sedanjih 212 občin je bil nekoliko lažji, vendar zaradi vedno večjih pričakovanj in zahtev po boljši varnosti izredno odgovoren in zahteven.

V Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu so se vedno združevali ljudje, ki so želeli s svojim znanjem in prizadevnostjo prispevati k hitrejšemu izboljšanju stanja prometne varnosti. Boris Čižmek – Bor je vodil Svet od leta 1972 do leta 1984, ko ga je zamenjal Ivan Winkler in ga vodil do leta 2003. Nadomestil ga je mag. Bojan Žlender, ki je Svet vodil kot predsednik do konca leta 2006. Ob zaposlenih v Svetu, predvsem pa sodelavcev iz posameznih ministrstev, organizacij, univerze in inštitutov so sekretarska dela opravljali:

·        Drago Suhi 1972-1974

·        Nuša Topolšek od leta 1974 – 1982

·        Marko MIš od leta 1982-1984

·        Bojan Žlender od leta 1984 – 2003

·        Robert Štaba od leta 2003 do konca leta 2006

S 1. januarjem 2007 je Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Republike Slovenije prešel pod okrilje Ministrstva za promet, in sicer je deloval v okviru Direkcije RS za ceste kot sektor. Naloge in dejavnosti sveta so ostale enake, tako da se preventivno delo s področja cestnega prometa nadaljuje v sodelovanju z drugimi ministrstvi ter občinskimi sveti za preventivo. Od 1.9.2010 pa je Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu sektor znotraj novoustanovljene Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa.

Naloge in preventivne aktivnosti SPV so bile od nekdaj namenjene predvsem šibkejšim udeležencem v prometu, v prvi vrsti seveda otrokom in mladostnikom, starejšim, pešcem in kolesarjem, ključni problemi na katere je SPV opozarjal pa ostajajo alkohol, hitrost ter uporaba varnostnega pasu. SPV je dolgo vrsto let ena najbolj aktivnih institucij, ki izvaja preventivne aktivnosti in prometno vzgojo v osnovnih šolah, vrtcih ter v zadnjih letih tudi srednjih šolah.

Najbolj prepoznavne preventivne aktivnosti v preteklih letih so bile:

·        Tekmovanja Kaj veš prometu ter akcija Varno kolo s pregledom koles, promocijo kolesarske čelade Bistro glavo varuje čelada

·        Prometna značka v vrtcih in začetnih razredih osnovne šole

·        Akcija – 10 % na nacionalni ravni

·        Brezhibno vozilo – varno vozilo

·        Akcije Hitrost ubija ter Hitro je hitro prehitro

·        Akcija Alkohol ubija, ki so se izvajale pod skupnim dobro prepoznavnim imenom Vozimo pametno

·        Aktivnosti ob začetku šolskega leta z uvajanjem rumene rutice za prvošolce ter akcijo Šolska pot, knjižicami Prvi koraki v svetu prometa

·        Akcija Bodi preViden, s predhodnicami Stopimo iz teme ter uspešno promocijo kresničke ter v zadnjih letih odsevnega traku

·        Akcije za spodbujanje uporabe varnostnega pasu od Varnostni pas – vez z življenjem, Je vaš otrok pripet, Prva vožnja – varna vožnja ter novejši zelo uspešen projekt Pasavček

·        Aktivnosti Mladi voznik, Prometne delavnice po srednjih šolah

·        uvajanje rehabilitacijskih programov za voznike kršitelje, ki so vozili pod vplivom alkohola

·        Mednarodne znanstvene konference Globalna varnost v sodelovanju z ZVD ter nemškim DVR

SPV je bil izredno produktiven pri izdaji raznih prometno-preventivnih gradiv, kot so plakati, knjižice in strokovna gradiva, ter številnih medijskih kampanj (Hitrost ubija, Alkohol ubija, Varnostni pas – vez z življenjem itd.), ki so bili v prvi vrsti namenjeni širši javnosti in delovanju občinskih SPV.

SPV je izredno dobro sodeloval tudi z drugimi državnimi ustanovami, kot so predvsem Policija ter Ministrstvo za notranje zadeve, v zadnjem času pa tudi druga Ministrstva za promet, šolstvo in zdravje. Sodeloval pa je tudi s številnimi civilnimi organizacijami in združenji, ki jih je v času samostojne Slovenije vedno več, AMZS, ZZŠAM, Rdeči Križ, Fundacija Z glavo na zabavo in številnimi drugimi. Zelo aktiven pa je bil tudi v sodelovanju z družbeno odgovornimi podjetji, ki so v preteklosti podprli marsikatero preventivno akcijo in gradivo, ki jih brez njih ne bi bilo (zavarovalnice, družbenmo odgovorna podjetja Mercator, Mladinska knjiga, Goodyear Sava Tires in druga).

Že od začetka delovanja je bil SPV RS povezan tudi izven slovenskih meja, v začetku predvsem s preventivnimi organizacijami na področju Jugoslavije, po osamosvojitvi pa v širšem evropskem prostoru. Iz sodelovanje z nemškim DVR se je rodila tudi mednarodna znanstvena konferenca Globalna varnost. SPV je vrsto let že aktivni član svetovne preventivne organizacije PRI ter združenja znanstvenih institutov s področja prometa FERSI. Prav tako je aktiven že vrsto let tudi pri mednarodnih projektih, kot so SARTRE, ROSE 25, SUPREME, VAMOS ter zadnji DRUID, iz katerih smo lahko neposredno črpali znanje in ideje, ki so se nemalokrat udejanile tudi v slovenski zakonodaji.

SPV je vsa leta tudi konstruktivno sodeloval pri pripravi zakonodaje in programskih dokumentih s področja prometa in varnosti v prometu.

Pot slovenske preventive je dolga, nekaj časa jo hodi tudi SPV, seveda pa nikoli na tej poti ni bil osamljen, ampak vedno v družbi zavzetih posameznikov in organizacij, tistih, ki jim je varnost na prvem mestu, ki so s svojimi idejami, dejanji in voljo prispevali in oblikovali današnje bolj varno okolje za vse nas. Zato je prav, da se ob takem jubileju ponovno spomnimo tako preteklih časov in aktivnosti, kot ljudi in organizacij, ki so za njimi stale, ter se jim res iskreno zahvalimo za vse opravljeno.  HVALA.