Zakonske podlage

Avtor: AVP

Skladno z Zakonom o voznikih (Ur. l. 109/2010) je v 6. členu določeno, da za načrtovanje in usklajevanje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu na lokalni ravni samoupravne lokalne skupnosti ustanovijo svete za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki delujejo kot posvetovalno telo župana.  

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni sestavljajo predstavniki organov in organizacij ter institucij, katerih dejavnost je usmerjena k preventivi in vzgojo v cestnem prometu. Svet lokalne skupnosti določi število članov občinskega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter jih na podlagi predlogov imenovanih organizacij imenuje člane za mandatno dobo 4 let.

Občinski sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se lahko ustanovijo za območje občine ali mestne občine, lahko pa dve ali več občin ustanovi skupni svet za preventivo. Sredstva za financiranje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu ter strokovne naloge za svet zagotavljajo lokalne skupnosti, pridobivajo pa lahko tudi druga finančna sredstva.