Sodelovanje z drugimi ustanovami

Avtor: AVP

V okviru občinskega Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se koordinarajo vse naloge povezane s preventivo in prometno varnostjo na lokalni ravni. Tako so že v okviru delovanja občinskega SPV vključeni člani in predstavniki ključnih deležnikov prometne varnosti na lokalni ravni: vzgojno-izobraževalni zavodi, policija, občinska uprava, predstavniki nevladnih organizacij in drugi, glede na značilnosti in tradicijo (skladno s 6. členom Zakona o voznikih). 

Občinski SPV se povezujejo in sodelujejo tudi na nacionlni ravni z Javno agencijo RS za varnost prometa. Posamezni občinski SPV se lahko med seboj povezujejo in sodelujejo pri izvedbi posameznih aktivnosti ali strokovni podpori. 

Poleg tega pa občinski SPV sodelujejo in se povezujejo z ostalimi insitucijami na lokalni oz. regijski ravni:

- občinski Oddelki za urejanje prometa in Oddelki za izobraževanje

- posamezni vzgojno-izobraževalni zavodi (vrtci, osnovne in srednje šole, šole s posebnim programom)

- občinska redarstva

- lokalne policijske postaje in Policijske uprave

- zdravstveni zavodi (od zdravstvenih domov, regijskih enot Nacionalnega inštituta za javno zdravje)

- šole vožnje

- upravljalci cest ter komunalna podjetja itd.

Zelo pomembno je tudi povezovanje in sodelovanje z nevladnimi organizacijami na lokalni ravni, kot so lokalni ZŠAM, AMD, Rdeči Križ, društva upokojencev, kolesarske mreže, moto-društva, športna društva itd. 

Občinski SPV pa koordinirajo in združujejo tudi posameznike, ki se kot prostovoljci aktivno vključujejo v aktivnosti.