Prejemniki priznanj

Avtor: AVP

PRIZNANJA AVP

Javna agencija RS za varnost prometa izdaja na podlagi internega Pravilnika o priznanjih in novejših sprememb priznanja na področju prometne preventive in prizadevanju za večjo prometno varnost.

Priznanja AVP se podeljujejo posameznikom ter društvom, podjetjem, zavodom, združenjem in drugim organizacijam za njihov prispevek k večji varnosti v prometu:

 - za razvijanje preventivnega in pedagoškega dela,

 - za dolgoletno uspešno delo v organizacijah, ki vodijo delo, spodbujajo akcije ali sodelujejo na področju preventive in vzgoje v prometu,

 - za izjemne dosežke na raziskovalnem in razvojnem področju,

 - za publicistično delo,

 - za izjemne dosežke in inovacije na drugih področjih, ki so pomembni za varnost v prometu,

 - za vzorno vedenje v prometu

Priznanja AVP so:

- Znak AVP (bronasti, srebrni ali zlati)

- Jubilejna plaketa AVP

- Svečana listina AVP

NAZIV "PEŠCEM VARNA IN PRIJAZNA OBČINA"

V okviru nacionalne akcije »Pešec«, Javna agencija RS za varnost prometa za lokalne skupnosti objavi natečaj “Pešcem varna in prijazna občina”, s katerim želimo promovirati občine, ki so v preteklih letih aktivno in sistematično izvajale različne ukrepe za večjo varnost pešcev na lokalni ravni.Na ta način želimo spodbuditi lokalne skupnosti, da bi izvajale več različnih ukrepov za večjo varnost pešcev in tako prispevale k njihovi varnosti na javnih cestah.

Izbrane lokalne skupnosti prejmejo naziv »Pešcem varna in prijazna občina«, priznanje s plaketo ter posebno zastavo,  za promocijo na lokalni ravni v občinskih stavbah.