Nacionalni program na lokalni ravni

Avtor: AVP

Javna agencija RS za varnost prometa skladno s svojimi zakonskimi in prioritetnimi nalogami skrbi za koordinacijo občinskih SPV, za strokovno podporo, zagotavljanje preventivnih gradiv in usmeritve za izvajanje preventivnih akcij na lokalni ravni ter usposabljanje in izobraževanje predstavnikov občinskih SPV.

V okviru Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa 2013 – 2022 je eden izmed posebnih projektov za zagotavljanje varnosti cestnega prometa tudi projekt Revitalizacije občinskih SPV.

Na lokalni ravni je potrebno:

-          sprejeti program varnosti cestnega prometa z opredeljenimi cilji, nosilci in nalogami,

-          izvajati naloge, ki se nanašajo na varen in nemoten promet na občinskih cestah,

-          zagotoviti sistemski vir financiranja,

-          podpirati dejavnost svetov za preventivno delovanje na področju prometne varnosti,

-          sodelovati z nosilci programa varnosti cestnega prometa na svojem območju.

Pomemben delež nacionalne prometne varnosti je odvisen od stanja občinskih cest. Zakon o cestah to področje ureja natančnejše, oziroma zavezuje samoupravne lokalne skupnosti k upoštevanju njegovih določb. Le z nadaljevanjem urejanja površin za pešce in kolesarje, z nadaljevanjem uvajanja ukrepov za umirjanje prometa, s preurejanjem nezavarovanih nivojskih prehodov in izboljšanju kvalitete lastnosti voznih površin občinskih cest, se bo stanje prometne varnosti lahko izboljšalo. Pomembno vlogo pri tem imajo upravljalci in vzdrževalci občinskih cest, ki morajo biti seznanjeni  z dolžnostmi in pooblastili. Z namenom izboljšanja prometne varnosti, je potrebno odpraviti nevarna mesta občinskih cest, ki pa jih je potrebno najprej določiti. Podlaga za to je ustrezna organiziranost.