Dostopno


Zakonodaja na področju NVO (Vloga CNVOS)

CNVOS smo krovna mreža slovenskih nevladnih organizacij. Združujemo več kot 1400 različnih zvez in posameznih društev, zavodov in ustanov. S svojim znanjem in izkušnjami, s strokovnjaki s področij zagovorništva, prava, vodenja projektov, financ in komuniciranja slovenskemu nevladnemu sektorju zagotavljamo celostno in profesionalno strokovno podporo, razvijamo potenciale sektorja in spodbujamo kreativno in kritično miselnost.

Pri oblikovanju in vodenju NVO je pomembna tudi vsa področna zakonodaja in splošne opredelitve.

V predstavitvi je g. Matej Verbajs, univ. dipl. pravnik predstavil osnovne pogoje za delovanje nevladne organizacije.

Več o CNVOS na: https://www.cnvos.si/