Dostopno


Skupaj iz stiske

V lanskem letu smo skladno s pozivom AVP prejeli sofinanciranje aktivnosti na področjih:

  • VARNOST PEŠCEV
  • ALKOHOL, DROGE IN PSIHOAKTIVNE SNOVI
  • PSIHOSOCIALNA POMOČ ŽRTVAM IN SVOJCEM

PSIHOSOCIALNA POMOČ ŽRTVAM IN SVOJCEM

Projekt Skupaj iz stiske pokriva področje dela z žrtvami prometnih nesreč ter področje ozaveščanja o posledicah prometnih nesreč na posameznika, družino in širšo skupnost skozi aktivnosti kot so:

  • priprava strokovnega on line-gradiva za izvedbo izobraževanja oseb, ki so jih posledice prometnih nesreč prizadele in ki bodo lahko vodile ter pomagale v skupinah za samopomoč;
  • izvedba izobraževanja in strokovne priprave oseb za izvajanje skupin za samopomoč;
  • telefonsko, osebno, e-svetovanje in svetovanje na domu žrtvam prometnih nesreč;
  • izvedba neformalnih srečanj skupine za samopomoč v živo ali e-obliki;
  • priprava in izvedba programa obeležitve pri osrednjem Obeležju žrtvam prometnih nesreč v Sloveniji na ljubljanskih Žalah;
  • priprava in izvedba programa obeležitve Svetovnega dne spomina na žrtve prometnih nesreč v Sloveniji.

Vodilni cilj programa je nudenje pomoči in varovanje duševnega zdravja žrtev prometnih nesreč ter reintegracija žrtev prometnih nesreč v socialno in delovno okolje. Eden od dolgoročnih ciljev programa je tudi vpliv na zmanjšanje števila prometnih nesreč in s tem tudi posledic le-teh, z osveščanjem in javnim opominjanjem na nevarnosti tveganih ravnanj, neupoštevanja pravil in agresivnega, nekulturnega obnašanja.

V letu 2021: Smatramo, da smo skupaj z državnimi, lokalnimi organizacijami, vrtci, šolami, družbenimi omrežji in mediji tako Osrednje obeležje na ljubljanskih žalah kot tudi Obeležitev Svetovnega dne približali otrokom, učencem, staršem kot tudi celotni javnosti. Od celotne kreative, slogana, programa, videa, številnim intervjujev in ostalih medijskih aktivnostih se je osvetlila nenadna izguba najbližjega, izguba zdravja in cilj Vizije NIČ, ki to lahko preprečuje. Z nagovorom in umestitvijo otrok v program, kjer nam v svoji otroški naravi ponudijo »rešitve« kaj bi jaz naredil, če bi bil predsednik Republike, minister ali župan so nam ponudili trenutek za razmislek. Ravno tako sta bila nagovora matere, ki je izgubila oba otroka ter mlade športnice in odlične študentke, ki se je hudo telesno poškodovala zgodbe življenj, ob katerih se zamislimo. Zamislimo kot ljudje na različnih funkcijah ali kot udeleženi v prometu – »ali smo naredili dovolj in dodali svoj prispevek k zmanjševanju tovrstnih posledic v družbi« In če nas že enaka usoda doleti ali ima Slovenija dovolj mehanizmov za podporo in pomoč tovrstnim ljudem? To pa je tudi pomen in namen obeleževanja Svetovnega dne spomina na žrtev prometnih nesreč.

Glede programov PSP pa si želimo pridobiti več podpornih sredstev in po vzoru podobnih dobrih IT programov (društvo rakavih bolnikov) izdelati celovito IT platformo za izvajanje PSP kot tudi za dostopnost gradiv v modernih oblikah. Ocenjujemo, da bo v družbi prehod na e-oblike delovanj in podpore žal naša stalnica in želeli ali ne realni del naših življenj.