Dostopno


Iniciativa Heroji furajo v pižamah

Predstavitev iniciative za manj voženj pod vplivom alkohola Heroji furajo v pižamah na Dnevu nevladnih organizacij v organizaciji AVP, dne 12.11.2019 - 1. in 2. sezona.  

Iniciativa je prejemnica nagrade Evropske komisije Excellence in Road Safety Award za najboljšo preventivno in inovativno praksu na področju prometne varnosti. Heroji so, poleg vsakoletne socialno-marketinške kampanje, ki ozavešča širšo javnost o problematiki voženje pod vplivom alkohola, celostni preventivni model, ki se odvija v lokalni okoljih. Heroji vključujejo vse deležnike, tako na lokalni kot nacionalni ravni, z namenom doseganja sprememb. Model se odvija v podeželskih krajih, kjer je možnost za nastanek prometne nesreče pod vplivom alkohola kar dvakrat večja in kjer je tipična odsotnost alternativnih oblik varnega prevoza (javni promet, taxi službe, ipd.). 

V sklopu iniciative se v lokalnih okoljih odvijejo: fokusne skupine, posvet mladih in lokalnih odločevalcev, preventivne delavnice za mlade in starše, oblikuje se akcijski načrt za občino, izvedejo se varne in brezplačne vožnje z zabave, ki jih izvajajo ambasadorji, invalidi, poškodovani v prometnih nesrečah. 

Iniciativa je v decembru leta 2020 vstopila že v 4. sezono, kjer smo pohvalili mlade za njihov napredek na področju vožnje pod vplivom alkohola. 

Več na: www.heroji.si