PRIKAZOVALNIKI HITROSTI V MESTNI OBČINI NOVA GORICA

Avtor: NOVA GORICA

Letos smo v Mestni občini Nova Gorica začeli z obsežno preventivno akcijo spremljanja hitrosti motornih vozil. Pridobili smo nove prikazovalnike hitrosti, obstoječe smo prestavili na druge lokacije ter starejše zamenjali z novimi. Vsi prikazovalniki so sedaj preko modema vključeni v mrežo, kjer se podatki samodejno zbirajo. Spletna aplikacija, ki je javno dostopna tudi na naši spletni strani, pa iz pridobljenih podatkov prikaže osnovno statistiko meritev.  S prikazovalniki hitrosti želimo umiriti hitrosti motornega prometa na problematičnih odsekih. Veliko prikazovalnikov je postavljenih prav na lokacijah, kjer potekajo šolske poti. Hkrati preko modema pridobivamo podatke o prometu na občinskih cestah, ki so nam v pomoč pri načrtovanju prihodnjih ukrepov. Po trimesečnem obdobju pregledamo podatke iz vseh prikazovalnikov ter se na podlagi le-teh odločimo, ali se naprave prestavijo na drugo lokacijo ali ostanejo na isti. Postavitev prikazovalnikov hitrosti je tudi eden izmed ukrepov Celostne prometne strategije MONG-a. Naša želja je, da s prikazovalniki spremljamo motorni promet in hkrati zmanjšujemo hitrosti na cestah. Prikazovalniki hitrosti so ena izmed prijaznih oblik preventive, zato v prihodnje načrtujemo postavitev le-teh še na nekaterih lokacijah.

Prejemajte spletni časopis na vaš elektronski naslov.