IZOBRAŽEVANJE STAREJŠIH VOZNIKOV

Avtor: MARIBOR

Da bi starejši vozniki ostali čim dlje mobilni in se počutili varne na cesti, je  Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Maribor sredi oktobra 2018 izvedel predavanje za starejše voznike ''Varno v promet tudi v starosti''. Predavanje je bilo organizirano v sodelovanju z Društvom upokojencev Tabor in Šolo vožnje Larax d.o.o. Udeležencem predavanja smo predstavili dejavnike tveganja pri starejših voznikih. Tematsko smo predstavili hitrost in njen vpliv na varnost v prometu, predstavili Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, predvsem novosti pravilnika. Na predavanju je bila predstavljena pravilna vožnja skozi krožišča, pri kateri imajo starejši vozniki kar nekaj težav.

Ob koncu predavanja je stekel še pogovor o prometnih ureditvah na splošno in predlogih za izboljšave cestne infrastrukture, ki jo uporabljajo starejši udeleženci v cestnem prometu. Vsem udeležencem predavanja smo razdelili knjižice Kdo ima prednost? in odsevne trakove.

Prejemajte spletni časopis na vaš elektronski naslov.