VZGOJNO PREVENTIVNA AKCIJA ''PEŠEC''

Avtor: MARIBOR

Pešci so med najbolj ogroženimi udeleženci v prometu, saj spadajo med ranljivejše udeležence. V prvem polletju letošnjega leta se je na območju MO Maribor nekoliko izboljšala prometna varnost pešcev. V prometnih nesrečah je bilo udeleženih 18 pešcev od tega sta bila 2 pešca huje telesno poškodovana. Da bi otroke in starejše opozorili na pravila varnega sodelovanja v prometu in na napake, ki jih pogosteje delajo v prometu se je Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Maribor pridružil nacionalni preventivni akciji ''PEŠEC''.

Z vzgojno preventivno akcijo, ki je potekala v torek, 9. oktobra 2018 smo želeli doseči predvsem starejše in odrasle pešce, ki so dejansko prisotni v prometu v času zmanjšane vidljivosti. V okviru preventivnega dogodka smo pešce osveščaliin opozarjali na varno vključevanje v promet in na dosledno uporabo odsevnih teles, saj vidnost v prometu pomeni tudi večjo varnost. V okviru vzgojno preventivne akcije smo hkrati opozarjali voznike na večjo pozornost in skrb za pešce, kot ranljivejšo in bolj ogroženo skupino udeležencev v prometu.

Vzgojno preventivna akcija za večjo vidnost in varnost pešcev je potekala med 18. in 20. uro na sedmih različnih lokacijah. Izbrane so bile lokacije, kjer je problematika izpostavljenosti pešcev velika. Akcija je potekala vzdolž prometno zelo obremenjene Ljubljanske ul. (na štirih lokacijah), križišču Ceste proleterskih brigad in Betnavske c., na Studenški ul. in na Vrbanski c. pri OŠ Kamnica.

V okviru akcije je bilo ugotovljeno, da je le 9 pešcev nosilo kresničko, 215 pešcev je imelo drug odsevni material, kar 424 pešcev pa je bilo brez odsevnega telesa. V akciji so sodelovali člani komisije za akcije pri SPV, prostovoljci ZŠAM Certus Maribor, policisti in redarji z Medobčinskega redarstva. Člani komisije za akcije pri SPV in prostovoljci ZŠAM Certus Maribor so osveščali pešce in ostale udeležence v prometu glede uporabe odsevnikov. Pri tem so pešcem podelili odsevne trakove, kresničke in zloženke bodi previden.

Prejemajte spletni časopis na vaš elektronski naslov.