ZŠAM Žiri in AVP skupaj na okrogli mizi

Avtor: ŽIRI

ZŠAM Žiri je v torek, 5. 6. 2018, v Gorenji vasi v sodelovanju z Agencijo za varnost prometa pripravil okroglo mizo z naslovom "Dogodek v našem kraju".

Na okrogli mizi so sodelovali gospod Igor Velov, direktor AVP, župana občin Žiri in Gorenjeavas-Poljane, ravnatelji osnovnih šol, komandir PP Škofja Loka, predsednik ZŠAM Žiri in številni drugi gostje.

Namen okrogle mize je bil predstaviti aktivnosti ZŠAM v Poljanski dolini in širše, okrepiti sodelovanje ZŠAM z AVP, izboljšati sodelovanje med SPV in občinami, poizvedeti, ali je možno z zakonskimi predpisi vplivati na večjo varnost v prometu in še marsikaj.

Direktor AVP je na kratko predstavil delovanje Agencije, predvsem pa je poudaril tri stebre, ki so ključni pri preventivi v cestnem prometu: nevladne organizacije, lokalni SPV ter šolstvo.

Tudi komandir PP Škofja Loka, gospod Eniko je poudaril, da policija želi delati na preventivi, represija ni na prvem mestu. Trenutno veliko pozornosti namenjajo kontroli šolskih prevozov (npr. število otrok v šolskih kombijih).

Vsi sodelujoči gosti so poudarili pomen sodelovanja SPV z občino, sodelovanje občine in policije ter sodelovanje vseh treh deležnikov s šolami.

Prisotni predstavniki vseh treh osnovnih šol v Poljanski dolini so se strinjali, da je potrebno že najmlajše vzgajati na samostojno in odgovorno ravnanje v prometu, ki pa ga lahko dosežemo le tako, da otroci prihajajo k pouku peš, kasneje s kolesom. Prav zaradi tega na vseh omenjenih šolah izvajajo akcijo Pešbus, v Žireh tudi Prometno kačo, saj na tak način spodbujajo učence k hoji.

Da je treba s prometno vzgojo začeti že pri najmlajših se je strinjal tudi gospod Velov.

Na koncu razprave so si bili vsi enotni, da se bodo v najboljši meri trudili in vsak po svojih močeh doprinesli k izboljšanju prometne varnosti.

Mateja Velkavrh, predsednica SPV Žiri in mentorica prometne vzgoje na OŠ Žiri

Prejemajte spletni časopis na vaš elektronski naslov.