Projekt PEŠBUS

Avtor: MARIBOR

V okviru projekta MO Maribor ''Skupaj spreminjamo prometne navade'', ki ga sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor je sredi maja 2018 stekel projekt PEŠBUS.

Poskusni enotedenski izvedbi projekta PEŠBUS sta se priključili OŠ Prežihovega Voranca in OŠ Franca Rozmana Staneta. V okviru projekta smo otroke in starše nagovarjali k uporabi dobrih navad na področju trajnostne mobilnosti. S projektom smo želeli spodbuditi in stimulirati k udeležbi tako starše kot otroke. Aktivna pot v šolo je pomembna tako za zdravje, samostojnost in socialni razvoj otrok. Otroci, ki hodijo v šolo peš ali s kolesom, so bolje telesno pripravljeni kot tisti, ki se vozijo. Pomembna prednost projekta je zagotovo tudi ta, da se otroci med seboj lahko družijo.

Pešbus je ''peljal'' vsak dan ne glede na vreme. Otroke so na poti v šolo spremljali prostovoljci, starši otrok in člani SPV. Odziv je bil zelo dober. Otroci so se dnevno priključevali. Dnevno je s Pešbusom v obe šoli prihajalo med 25 in 30 otrok.

V Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu si želimo, da projekt jeseni zaživi tudi na drugih šolah in da starši, stari starši oz. prostovoljci postopno prevzamejo skrb za varen prihod otrok v šolo, skozi celo šolsko leto.

Prejemajte spletni časopis na vaš elektronski naslov.