Sodelovanje pri pripravah na kolesarske izpite

Avtor: ŠKOFJA LOKA

SPVCP Škofja Loka je aktivno pristopil k sodelovanju pri izvedbi kolesarskih izpitov za osnovnošolce.

Skupaj s šolami, ki so nam posredovale predloge tras za opravljanje kolesarskih izpitov, v katerih so upoštevali nasvet o izogibanju regionalnim cestam ter zahtevo, da trasa vsebuje tako levo kot desno zavijanje na mestih, kjer je to mogoče opraviti karseda varno, smo izdelali trase in na njih označili kritične točke.

Pridobili smo manjkajoče triopan znake za označevanje poteka kolesarskih izpitov, ki drugim udeležencem v prometu sporočajo, da so na cesti kolesarji-začetniki.

Skupaj s predstavniki šol smo se pred začetnimi vožnjami otrok opravili terenski ogled poti in na terenu določili ustreznost mest za postavitev prometne signalizacije.

Želimo si, da bi generacije petošolcev uspešno in predvsem varno usvojile praktično vožnjo s kolesi ter pridobile kolesarski izpit, ki jih bo motiviral za bolj racionalno, zdravo in ekološko mobilnost.

Srečno in varno na cesti, šolarji!

Prejemajte spletni časopis na vaš elektronski naslov.