Bistro glavo varuje čelada

Avtor: MARIBOR

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu namenja posebno pozornost mladim kolesarjem in njihovi varnosti. Tako vsako leto izvedemo vzgojno preventivni dogodek, ki je v prvi vrsti namenjen mladim kolesarjem. Letošnja vzgojno-preventivna akcija ''Bistro glavo varuje čelada'' je potekala konec aprila, na prireditvenem prostoru Trga Leona Štuklja in po mestnih prometnicah.

Vzgojno preventivna akcija se je začela s pozdravnim nagovorom župana dr. Andreja FIŠTRAVCA in predsednika SPV Vinka VIRTNIKA. Sledila je kratka predstavitev akcije in aktivnosti, ki so potekale na prireditvenem prostoru ter predstavitev trase kolesarjenja z navodili varnega kolesarjenja. Osnovni namen vzgojno preventivne akcije ''Bistro glavo varuje čelada'' je bil udeležencem akcije predstaviti koristnost in uporabnost kolesarske čelade za otroke in odrasle, oblikovati pozitiven  odnos do uporabe kolesarskih čelad in čelado predstaviti kot izdelek, ki je prijeten, frajerski, zaželen. Mlade kolesarje smo nagovarjali k strpnemu in odgovornemu ravnanju kolesarjev v prometu in jih v spremstvu policistov in redarjev na kolesih,  popeljali na učno uro varnega kolesarjenja po mestnih prometnicah.

Po mestnih prometnicah je kolesarilo 130 kolesarjev iz 13. mariborskih osnovnih šol, ki so že opravili kolesarski izpit in imajo dovolj znanja in spretnosti, obenem pa je bila to zanje priložnost za spoznavanje prometa v mestnem središču. Vsem prijavljenim učencem, ki so organizirano kolesarili je Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu podaril kolesarsko čelado.

Poleg kolesarjenja po mestnih prometnicah je na Trgu Leona Štuklja potekal pester spremljevalni program. Na stojnicah so se poleg Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Maribor predstavili še: AVP SPV, podjetje TOP STIL d.o.o., Srednja prometna šola Maribor, Zveza prijateljev mladine Maribor, Društvo Študentov naravoslovja, Center eksperimentov Maribor in Zavod PIP. Za brezhibnost in manjša popravila koles so poskrbeli v mobilni kolesarski delavnici Mariborske kolesarske mreže.V okviru prireditve so se mladi kolesarji pomerili še v spretnostni vožnji na kolesarskem poligonu, ki ga je pripravilo podjetje MOPA d.o.o. Vzgojno preventivna akcija ''Bistro glavo varuje čelada'' se je zaključila z razglasitvijo zmagovalcev v spretnostni vožnji na poligonu in podelitvijo nagrad.

Prejemajte spletni časopis na vaš elektronski naslov.