Načrta šolskih poti za dve OŠ v občini Izola zdaj tudi v digitalni obliki

Avtor: IZOLA

Vsaka osnovna šola bi morala imeti načrt šolskih poti, s katerim se ob začetku leta seznani učence in njihove starše. Načrt prikazuje najvarnejše poti učencev v šolo in iz nje ter izpostavljene točke in odseke na poti. Z načrtom se tudi opozori lokalno skupnost na obstoj izpostavljenih mest na šolskih poteh ter promovira zdrav in varen način mobilnosti.

Načrti šolskih poti so pogosto suhoparni, niso dosegljivi za uporabnike, niso javno dostopni na spletnih straneh in ne vsebujejo fotografij. V skladu s smernicami za izdelavo učinkovitih načrtov šolskih poti pa se tudi priporoča prenos načrtov v digitalno obliko. Zato se je SPV Občine Izola prijavil na javni poziv AVP za sodelovanje pri razvijanju in pospeševanju preventivnih programov ter izvajanju nacionalnih akcij na lokalni ravni. Na razpisu je bil uspešen in pridobil digitalizacijo načrta šolskih poti za dve osnovni šoli v občini – OŠ Livade in OŠ Vojke Šmuc.

Na obeh šolskih poteh je bilo izpostavljenih skupno 22 mest, kjer je potrebna še posebna previdnost na poti v šolo in iz nje. Vsa izpostavljena mesta so opremljena s fotografijo in navodilom za pravilno in varno ravnanje. Oba načrta sta dostopna na portalu Šolske poti http://solskepoti.avp-rs.si/solske_poti#Izola.

Prejemajte spletni časopis na vaš elektronski naslov.