AKCIJA MOBILNI TELEFONI V PROMETU

Avtor: MARIBOR

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Maribor se je tudi letos pridružil  nacionalni akciji ''Mobilni telefoni''. V okviru akcije smo šolam posredovali plakate in letake ter jih zaprosili, da problematiko uporabe mobilnega telefona med vožnjo obravnavajo z učenci in dijaki ter s starši otrok. Z organiziranim ogledom video spota so mentorji prometne vzgoje v osnovnih in srednjih šolah nagovorili bodoče mlade voznike k varni vožnji brez uporabe mobilnega telefona med vožnjo.

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Komisija za akcije je v sodelovanju z dijaki Srednje prometne šole Maribor opravila tudi opazovanje voznikov o uporabi mobilnih telefonov med vožnjo. Opazovanje je potekalo 23. januarja 2018 med 15. in 16.30 uro, na petih različnih lokacijah na območju mesta Maribor.

Kljub številnim opozorilom v medijih o posledicah uporabe mobilnih telefonov med vožnjo, je  kar 184 voznikov uporabljalo mobilni telefon (123 voznikov in 61 voznic). 161 je bilo voznikov in voznic osebnih vozil, 13 voznikov tovornih vozil, 9 voznikov kombiniranih vozil in 1 voznik avtobusa. Mobilni telefon pogosto uporabljajo tudi pešci in kolesarji, kar prav tako predstavlja tveganje za varno ravnanje v prometu.

Poostren nadzor uporabe mobilnih telefonov med vožnjo so izvajali tudi redarji Medobčinskega redarstva Maribor. Med 15. in 28. januarjem 2018 so izvedli 11 samostojnih poostrenih nadzorov in 4 koordinirane poostrene nadzore v sodelovanju s policisti policijskih postaj Šentilj, Lenart, Ruše in Rače. V času izvajanja akcije so izdali 4 plačilne naloge in enega voznika so opozorili.

Prejemajte spletni časopis na vaš elektronski naslov.