Ob pričetku nacionalne akcije PEŠCI potekajo danes kar v 40 lokalnih skupnostih istočasno preventivni dogodki od 17.00 do 19.00 ure z osveščanjem voznikov in pešcev glede varnega in ustreznega ravnanja. Pešcem bomo razdelili 5.000 odsevnih trakov, da bi povečali vidnost in opaznost pešcev v prometu…