Javna agencija RS za varnost prometa ob začetku šolskega leta v sklopu nacionalne preventivne akcije Začetek šole in varnost otrok nagovarja vse z novim geslom »Srce prometne varnosti smo vsi«. Osredotoča se na povezovanje skupnosti - učencev, učiteljev, staršev in skrbnikov ter vseh udeležencev v prometu - skozi simbol srca, ki simbolizira skrb in varnost. Tudi v luči nedavnih poplav in obnove po njih je pomen povezovanja skupnosti in prizadevanj, da bodo lahko vsi otroci na šolskih poteh varni, še toliko bolj izpostavljen. Sporočilo glede varnosti otrok bo odmevalo vse leto, ne le na prvi šolski dan. Z njim želi Agencija RS za varnost prometa s partnerji voznike in druge udeležence v prometu spomniti na pomembnost njihove vloge pri zagotavljanju varnosti otrok na poti v šolo, na obšolske aktivnosti, domov, k prijateljem, torej na vseh poteh, vse leto. Le z odgovorno in strpno udeležbo v prometu otrokom lahko zagotavljamo varnost na njihovih poteh.

 

Želimo si, da bi v okviru nacionalne akcije Začetek šole in varnost otrok, ki poteka s skupnimi prizadevanji Agencije RS za varnost prometa (AVP), MZI, MNZ, MVI, ZRSŠ, osnovnimi šolami, Policijo, občinskimi SPV-ji v CP, nevladnimi organizacijami in drugimi družbeno odgovorni podjetji in posamezniki bile organizirane različne preventivne aktivnosti kot so:

  • Postavitev troznakov Šolska pot na šolskih poteh in plakatov #Varno v šolo, ki opozarjajo voznike na začetek šole in svetujejo varno ravnanje.
  • Posredovanje e-knjižice Prvi koraki v svetu prometa staršem učencev. Knjižica je v pomoč staršem pri prometni vzgoji otrok. Staršem lahko povezavo do nje posredujejo razredniki.
  • Razdelitev kresničk, ki jih zagotovila Agencija za varnost prometa za prvošolce. Naročili so jih občinski SPV-ji sami ali na AVP. Kresničke in rumene rutice prispevajo k večji vidnosti otrok v prometu.
  • Pregledi šolskih poti po občinah in posodabljanje Načrtov šolskih poti. Posodobljen načrt šolskih poti za vašo šolo lahko za objavo pošljete v pdf obliki na prometna.vzgoja@avp-rs.si Z njim seznanite tudi starše in učence na šolah vsaj v začetku šolskega leta.
  • Izvajanje preventivnih dogodkov, spletne ter medijske kampanije in širjenje sporočil za večje ozaveščanje glede varnosti otrok v prometu.
  • Precej šol v sodelovanju z nevladnimi organizacijami, starši in drugimi izvaja varovanje otrok na šolskih poteh in na zaznamovanih prehodih za pešce.

 

Do konca oktobra bodo od Javne agencije RS za varnost prometa učenci 7. r prejeli tudi didaktične pripomočke z matematičnimi formulami in poučnimi sporočili, ki spodbujajo večjo varnost v prometu.

Lepo vabljeni tudi v Minicity, kjer na našem interaktivnem motorično-didaktičnem igralu ter v okviru delavnic na temo prometa, lahko učenci v varnem okolju pridobivajo prometna znanja in veščine.

Vljudno vas vabimo k sodelovanju v izjemnem projektu Pasavček, ki bo v vrtcih in šolah potekal tudi v šolskem letu 2023/24. Ključno sporočilo projekta je RED JE VEDNO PAS PRIPET! Prijave so že možne na spletni strani https://www.pasavcek.si/ do 25.9.2023.

Ob začetku šolskega leta priporočamo, da se izvedejo tudi učne ure z otroki in informiranje staršev (roditeljski sestanki), kjer se predstavi in obravnava tudi varnost otrok v prometu. Vse od 1. do 15. septembra se bodo odvijale tudi aktivnosti "Pasavček potuje po Sloveniji", kjer bo maskota Pasavčka pospremila učence v šolo (13 šol) s sodelavci Agencije RS za varnost prometa, Policijo, občinskimi SPV-ji in predstavniki ZŠAM-a.

 

Prometna vzgoja za varno mobilnost učencev naj bo vključena tudi v letne delovne načrte. Na lokalni ravni predlagamo, da se povezujete z občinskim SPV, ki vam bo lahko pomagal pri izvedbi dogodkov in dobavi preventivnih gradiv.

Tudi v letošnjem šolskem letu bodo potekale prometno vzgojne aktivnosti kot so Začetek šole in varnost otrok, Bodi preViden, Pasavček, kolesarski izpiti, tekmovanje Kaj veš o prometu? itd. Varnost otrok v prometu lahko zagotavljamo le s skupnimi prizadevanji šol in učiteljev, staršev, različnih organizacij v družbi, saj smo srce prometne varnost vsi.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na prometna.vzgoja@avp-rs.si