(Ljubljana, 24. januar 2024) Agencija za varnost prometa je na Brdu pri Kranju pripravila Nacionalni posvet občinskih Svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Na posvetu so obravnavali različne teme s področja prometne varnosti, osrednji poudarek pa je bil namenjen izvedbi vseh projektov in akcij, ki jih Agencija izvaja tudi v sodelovanju z občinskimi sveti za preventivo in vzgojo. Podelili so 9 priznanj Svečana listina Agencije za varnost prometa za leto 2022, ki jo prejmejo posamezniki in organizacije za viden prispevek k večji prometni varnosti.

Mag. Simona Felser je poudarila pomen tesnega in dobrega sodelovanja Agencije za varnost prometa z občinskimi sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in spregovorila o novem ključnem strateškem dokumentu na področju prometne varnosti: »Pomembno je, da je dokument nastal s sodelovanjem vseh ključnih deležnikov in nosilcev nalog s področja prometne varnosti. Tako smo v Resoluciji o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2023 do 2030 določili korake in ukrepe, ki jih moramo v Republiki Sloveniji sprejeti, da bo udeležba v cestnem prometu še varnejša za vse. Delovanje občinskih Svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je tudi v tem oziru izjemno pomembno, saj se prometna varnost začne v lokalnih skupnostih. Sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu skrbite za izvajanje ukrepov, preventivnih akcij in sodelujete pri ključnih aktivnostih za izboljšanje prometne varnosti, obenem pa izvajate zelo pomembno vlogo vseživljenjskega učenja, saj občane vseh starostnih skupin tudi izobražujete. Ko smo oblikovali slogan SRCE PROMETNE VARNOSTI SMO VSI, smo ga oblikovali premišljeno in z mislijo na vse, ki pogosto delo opravljate tudi na prostovoljni bazi, kar je v današnjem času še večja vrednota

Agencija vsako leto organizira letni posvet predstavnikov občinskih svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV), z namenom spodbujanja povezovanja, obravnave glavnih problematik delovanja občinskih svetov v lokalnih skupnostih, predstavitvi izvedenih projektov in načrtov dela ter najpomembnejših prihajajočih akcij.

Dragica Sternad Pražnikar, vodja Sektorja za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je predstavila ključne aktivnosti SPV v letu 2024, Matjaž Keržan je predstavil napredek od začetkov preventive do sodelovanja lokalne in nacionalne ravni, demo naprave AVP ter uporabo Portala SPV, dr. Irena Janžekovič Žmauc pa je spregovorila o podpori občinskega SPV pri prometnih vsebinah v šoli/vrtcu ter o povezovanju z nevladnimi organizacijami. Denis Kocbek, SPV Maribor in Igor Rolih, AVP ter SPV Novo mesto so predstavili dobre prakse njihovih lokalnih skupnosti, Miran Janežič z Geodetskega inštituta pa je spregovoril o pilotnem projektu digitalizacije šolskih poti. Domačim predavateljem se je pridružil tudi Wulf Hoffmann nemške Organizacije za varnost v cestnem prometu (DVW), ki je predstavil izobraževalne projekte o varnosti v cestnem prometu v Nemčiji.

Posveta se je udeležilo 150 predstavnikov občinskih svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometi iz vse Slovenije. Program so s pesmijo obogatili tudi otroci Vrtca enote Mojca iz Kranja, ki so se srečali s Pasavčkom, maskoto, ki opozarja na pomen pripetosti.

Agencija za varnost prometa je na današnjem posvetu tudi podelila priznanja Svečana listina agencije za varnost prometa, ki jih je za delovanje v preteklem letu prejelo 7 posameznikov in 2 organizaciji. Posamezniki so priznanja, ki jih je podelila  direktorica Agencije za varnost prometa mag. Simona Felser, prejeli za izjemne dosežke na področju razvijanja preventivnega in pedagoškega dela, organizacije pa za dolgoletno uspešno delo v obliki spodbujanja akcij ali sodelovanja na področju preventive in vzgoje v prometu.

Prejemniki priznanj Svečana listina za leto 2022 so: