Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Maribor je v skladu s Pravilnikom Javne agencije RS za varnost prometa oblikoval predlog za podelitev priznanj Bronasti, Srebrni in Zlati znak AVP. Svečana podelitev priznanj AVP najbolj zaslužnim posameznikom za njihovo večletno neprekinjeno delo na preventivnem področju in za njihov prispevek k večji varnosti v prometu je potekala v sredo, 28. junija 2023, na Mestni občini Maribor v Kabinetu župana. Priznanja je podelil župan Aleksander Saša ARSENOVIČ. V nagovoru je poudaril pomen zagotavljanja varnosti v prometu in se nagrajencem zahvalil za opravljeno delo.Bronasti znak AVP, ki se podeljuje posameznikom za 3 in več letno uspešno delo na preventivnem področju je prejela Klavdija Hozjan, mentorica prometne vzgoje na osnovni šoli Slave Klavore. Srebrni znak AVP, ki se podeljuje posameznikom za 5 in več letno uspešno delo na preventivnem področju je prejel Milan Povoden, aktiven član Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu – komisija za akcije.Zlati znak AVP, ki se podeljuje posameznikom za 10 in več letno uspešno delo na preventivnem področju pa je prejel Denis Kocbek, višji referent, zaposlen na Uradu za komunalo, promet in prostor MO Maribor.Svečano listino je prejela Vojko Bevk pomočnik načelnika Postaje prometne policije Maribor. Svečana listina se podeljuje posameznikom in organizacijam za izredni prispevek k večji varnosti v prometu in posameznikom za življenjsko delo.Vojko BEVK je član Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Maribor že od leta 1998, ko se je pridružil Policiji Maribor. Aktivno je vključen v delo komisije za tehnična vprašanja od leta 1998.  V komisiji aktivno sodeluje pri proučitvi problematike prometne ureditve.  Aktiven je tudi v komisiji za akcije.  S člani Komisije  za akcije aktivno sodeluje pri načrtovanju preventivnih akcij. Aktiven je na področju varovanja otrok na šolski poti in najbolj ranljivih udeležencev v prometu. Kot motorist v službi in v prostem času, posveča veliko pozornost tudi varnosti motoristov. V letu 2022 je pomagal pri izvedbi nove preventivne akcije SPV MOM –  (prvi) Mariborski Moto dan. Aktivno sodeluje pri načrtovanju aktivnosti pri Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOM. Je dobitnik zlatega znaka AVP, ki ga je prejel leta 2016.

Ob zaključku svečane podelitve priznanj AVP se je nagrajencem zahvalil predsednik SPV Vinko VIRTNIK in poudaril pomen prostovoljnega dela pri zagotavljanju varnosti najranljivejših udeležencev v cestnem prometu.

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Maribor